eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odwlekana ulga na złe długi w podatku PIT, CIT i VAT

Odwlekana ulga na złe długi w podatku PIT, CIT i VAT

2012-11-13 13:15

Odwlekana ulga na złe długi w podatku PIT, CIT i VAT

VAT © Ruff - Fotolia.com

W poselskim projekcie ustawy nowelizującej PIT, CIT i VAT, złożonym dnia 31 sierpnia 2012 r., posłowie przedstawili propozycję modyfikacji zasad rozliczania ulgi na złe długi w podatku VAT oraz jej rozszerzenie w niemalże takim samym kształcie na podatki dochodowe. Niestety na chwilę obecną na projekcie się skończyło. Póki co nie został jeszcze mu nadany bieg. Istnieją przy tym wątpliwości co do zgodności propozycji z prawem wspólnotowym.
Przypomnijmy – zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami ulgi na złe długi (art. 89a i 89b ustawy o VAT), wierzyciel ma możliwość zmniejszenia podatku należnego dopiero po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności, co z kolei następuje po upływie 180 dni od terminu płatności faktury. Autorzy projektu, o którym mowa we wstępie (dostępnego na stronie Sejmu) uważają, że to stanowczo za długi okres czasu i chcą jego skrócenia do 30 dni.

To nie jedyna zmiana przewidziana w projekcie. Przedstawione zmiany są bardzo korzystne dla podatników. Przede wszystkim ulgą miałyby zostać objęte także nieuregulowane wierzytelności z tytułu dostawy towarów i usług dokonanych na rzecz czynnych podatników VAT będących w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.
Autorzy chcą przy tym likwidacji punktu, który nakazuje aby na dzień dokonania korekty zarówno wierzyciel jak i dłużnik byli zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Wydłużony miałby zostać także okres, w którym możliwe jest skorzystanie z ulgi. Przypomnijmy iż obecnie korekty podatku należnego z tytułu nieuregulowanych należności można dokonać pod warunkiem, że od daty wystawienia faktury dokumentującej daną wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Projektodawcy chcą, aby okres ten wynosił 5 lat licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Miałby także zniknąć obowiązek zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi.

Z drugiej strony u dłużnika miałby występować obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu (tudzież w przypadku jego braku powiększenie kwoty podatku należnego) o kwotę podatku wynikającą z faktur nieuregulowanych w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności. Powyższe miałoby nastąpić w deklaracji za okres, w którym upłynął termin płatności określony w umowie lub na fakturze.

fot. Ruff - Fotolia.com

VAT

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami ulgi na złe długi wierzyciel ma możliwość zmniejszenia podatku należnego dopiero po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności, co z kolei następuje po upływie 180 dni od terminu płatności faktury.


Projektodawcy na tym nie poprzestali chcąc rozszerzenia tej ulgi na złe długi także na podatki dochodowe. Otóż podatnik-przedsiębiorca (dłużnik) miałby zostać zobowiązany do podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym tudzież pomniejszenia straty o kwotę niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych, jeżeli upłynąłby 30-dniowy termin płatności oraz kwota odpowiadająca wartości niezapłaconego zobowiązania została zaliczona przez niego do kosztów uzyskania przychodów lub zwiększyła wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Po stronie wierzyciela miałoby natomiast wystąpić prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconej przez dłużnika wierzytelności w terminie, o którym mowa wyżej.

Powyższe zmiany projektodawcy motywują tym, iż na gruncie podatku VAT dotychczas obowiązujące przepisy umożliwiają wprawdzie zastosowanie „ulgi na złe długi”, jednakże są one w znacznym stopniu sformalizowane i w niektórych obszarach niejasne, przez co w wielu sytuacjach uniemożliwiają skorzystanie z przyznanej podatnikom możliwości.

Co się z kolei tyczy podatków dochodowych, w obecnie obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, jednakże warunkiem uznania takich wierzytelności za nieściągalne, a w konsekwencji zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jest właściwe ich udokumentowanie za pomocą postanowienia o nieściągalności wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, postanowieniem sądu lub protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty. Taki sposób regulacji powoduje, że aby obniżyć przychód musi zostać zakończone postępowanie sądowe/egzekucyjne, co z kolei odsuwa w czasie możliwość zaliczenia przez wierzyciela nieściągalnych należności do kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowo zdaniem autorów wprowadzenie konstrukcji obligatoryjnego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, a tym samym podwyższenia przez dłużnika podstawy opodatkowania o kwoty niezapłaconych zobowiązań, stworzy system motywacyjny do terminowego uiszczania zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami. Proponowane zmiany powinny wyeliminować korzystanie z uprawnienia zaliczenia do kosztów wydatków, których podatnik faktycznie nie poniósł, a przez to ochronę interesów Skarbu Państwa.

02 października 2012 r. projektodawcy ustawy wnieśli do niej autopoprawkę w zakresie ujednolicenia w trzech zmienianych ustawach momentu, od którego będzie liczony 30 dniowy termin wywołujący i wierzycieli i dłużnika prawa i obowiązki związane z terminem płatności dłuższym niż 30 dni. Autopoprawka jak i sama ustawa zostały skierowane do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu i Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, zaś 06 listopada 2011 r. zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, które to uznało autopoprawkę za niezgodną z prawem UE.

Tym samym zapowiadane zmiany w zakresie ułatwień stosowania omawianej ulgi na chwilę obecną nie są jeszcze przedmiotem obrad Sejmu. Trudno nawet określić czy w ogóle będą przedmiotem takich obrad i czy projekt, jak i inne korzystne dla przedsiębiorców, nie trafi finalnie do kosza.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.