eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na Internet oraz prorodzinna w 2013 r.

Ulga na Internet oraz prorodzinna w 2013 r.

2012-11-15 13:05

Ulga na Internet oraz prorodzinna w 2013 r.

Rodzina © Tatyana Gladskih - Fotolia.com

11 listopada 2012 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu, zmian w uldze na Internet oraz prorodzinnej. Powyższe zwiastuje ograniczenia w tym zakresie, które będą obowiązywać od początku roku 2013.
Przypomnijmy, że podstawowym celem tejże ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów w expose wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r.

Wspomniana nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, jednakże wprowadza w zakresie jej stosowania bardzo istotne ograniczenia. Zostały w niej zawarte także ograniczenia w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi prorodzinnej dla niektórych podatników (wręcz wyłączając dla nich prawo skorzystania z tego odliczenia). Szczegóły poniżej.

50% koszty uzyskania przychodu z limitem
Obecnie obowiązujące przepisy w zasadzie pozwalają stosować 50% koszty uzyskania przychodu w stosunku do dochodów uzyskiwanych m.in. przez artystów, dziennikarzy, naukowców czy wynalazców bez jakichkolwiek ograniczeń. Od przyszłego roku zacznie natomiast obowiązywać ograniczenie kwotowe. Otóż zgodnie z nowo dodanym przez ustawę nowelizującą art. 22 ust. 9a updof tak ustalone koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Przypomnijmy, iż granica ta wynosi obecnie (i wszystko wskazuje na to, że zostanie zachowana także w roku 2013, jako że skala podatkowa na kolejny rok zostanie zamrożona) 85 528 zł. Tym samym 50% koszty uzyskania przychodu zostaną ograniczone do wysokości 42 764 zł. Co ważne limit ten dotyczy łącznie wszystkich dochodów, do których wskazane koszty mają zastosowanie, bez względu na to, na podstawie jakiego tytułu uzyskano przychód (np. umowa o dzieło, pracę itp.).

Zachowane zostało natomiast prawo podatników do stosowania tutaj kosztów faktycznie poniesionych w przypadku udowodnienia, że są one wyższe od ryczałtowych. Prawo to przysługuje także wówczas, gdy faktycznie poniesione koszty przekroczą limit, o którym była mowa w poprzednim akapicie (czyli 42 764 zł).

Nowelizacja wprowadziła przy tym możliwość złożenia przez podatnika oświadczenia płatnikowi w formie pisemnej o zaprzestaniu potrącania 50% kosztów uzyskania przychodu. W przypadku płatników pobierających zaliczki na podatek od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, złożenie takiego oświadczenia obliguje płatnika do nieuwzględniania 50% kosztów uzyskania przychodu od miesiąca następującego po tym, w którym oświadczenie zostało złożone. Dla pozostałych płatników nowelizacja nie określa takiego terminu.

Warto jednak wspomnieć, że oświadczenia takie podatnik winien składać odrębnie dla każdego roku podatkowego (nowe art. 32 ust. 7 i art. 41 ust. 11).

Ulga na Internet zostaje ale w okrojonym kształcie
Wspomniana nowelizacja nakłada istotne ograniczenia w zakresie stosowania ulgi internetowej. Zmianie nie ulega jej limit (przypomnijmy, że jest to kwota 760 zł rocznie, o które można pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, pod warunkiem że podatnik posiada dowody, z których będzie wynikało faktyczne wydatkowanie takiej kwoty), ale krąg podatników do niej uprawnionych.

Otóż nowododany art. 26 ust. 6h updof mówi, że ulga ta będzie przysługiwać podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał on z odliczenia (a co za tym idzie ulgą zostaną objęci jedynie ci podatnicy, którzy od czasu jej wejścia w życie dotąd z niej nie korzystali i to w dodatku tylko przez okres dwóch lat).

Zgodnie jednakże z art. 2 ustawy nowelizującej, prawo do tej ulgi w roku 2013 (ale tylko w tym roku) zachowają ci podatnicy, którzy skorzystają z niej po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012.

fot. Tatyana Gladskih - Fotolia.com

Rodzina

Ustawodawca postanowił nagrodzić rodziny wielodzietne i skarcić małodzietne. Otóż obecnie obok liczby wychowywanych dzieci istotne będzie także to, w jakiej wysokości dochody uzyskują rodzice czy też opiekunowie.


Ulga prorodzinna: ograniczenia i rozszerzenia
Co się z kolei tyczy ulgi na dzieci, ustawodawca postanowił nagrodzić rodziny wielodzietne i skarcić małodzietne. Otóż obecnie obok liczby wychowywanych dzieci istotne będzie także to, w jakiej wysokości dochody uzyskują rodzice czy też opiekunowie.

I tak w przypadku wychowywania tylko jednego dziecka na pozór nic się nie zmienia. Nadal będzie można odliczyć od podatku za każdy miesiąc wychowywania dziecka 1/6 kwoty zmniejszającej podatek przewidzianej w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli 92,67 zł). Powyższe jednak będzie możliwe, o ile łączne dochody rodziców pozostających w związku małżeńskim nie przekroczyły w danym roku podatkowym kwoty 112 000 zł. Jeżeli zaś podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym także przez część roku), ulga będzie mu przysługiwać pod warunkiem, że uzyskane przez niego dochody nie przekroczą kwoty 56 000 zł, chyba że jest on podatnikiem samotnie wychowującym małoletnie dziecko – wtedy limit dochodu dla niego także wynosi 112 000 zł.

Na obecnie obowiązujących zasadach ulgę będą nadal rozliczali podatnicy wychowujący dwójkę dzieci. Co za tym idzie, na każde dziecko, bez względu na wysokość uzyskanych przez rodziców dochodów, będzie im przysługiwać ulga w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc.

W lepszej sytuacji będą natomiast rodziny posiadające trójkę i więcej dzieci.
I tak w przypadku gdy w rodzinie jest trójka pociech, na pierwszą dwójkę ulga będzie przysługiwać na dotychczasowych zasadach (a więc odliczyć będzie można 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, czyli razem na dwójkę dzieci 2 224,08 zł za cały rok), zaś w stosunku do trzeciego dziecka ulga ta wzrasta o połowę i odliczyć będzie można za każdy miesiąc jego wychowywania kwotę 139,01 zł (czyli 1 668,12 zł rocznie). W przypadku każdego kolejnego dziecka ulga prorodzinna ulega podwojeniu i odliczyć będzie można aż 185,34 zł miesięcznie (a więc 2 224,08 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko). Co ważne, tutaj także nie jest istotna wysokość dochodów uzyskiwana przez podatników korzystających z ulgi.

Jaki dochód do limitu?
Dochody uzyskane w danym roku podatkowym uzyskane przez podatników, które wpływają na ich prawo do ulgi prorodzinnej to nie tylko dochody opodatkowane wg skali podatkowej, ale także z kapitałów pieniężnych określonych w art. 30b updof czy działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Pod uwagę będzie brany ustalony wyżej dochód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (krajowe i zagraniczne).

Pierwszą z omówionych wyżej zmian (dotyczącą 50% kosztów uzyskania przychodu) podatnicy odczują już z początkiem przyszłego roku. Dwie pozostałe natomiast dopiero przy składaniu rozliczeń rocznych za rok 2013, a więc w okresie styczeń-kwiecień roku 2014.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.