eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jakie koszty uzyskania przychodu w 2013 r.?

Jakie koszty uzyskania przychodu w 2013 r.?

2012-11-28 13:45

Jakie koszty uzyskania przychodu w 2013 r.?

Jakie koszty uzyskania przychodu w 2013 r.? © sal - Fotolia.com

Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu na 2013 r. pozostają bez zmian. To samo tyczy się procentowych kosztów stosowanych np. przy umowach zlecenie. Nie wszystko jednak będzie po staremu. Na 2013 rok ustawodawca wprowadził bowiem znaczne ograniczenie w zakresie stosowania kosztów 50-procentowych.
Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodu jest różny w zależności od tego, jakiego źródła przychodu one dotyczą. Ich ogólna definicja, zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) mówi, że zalicza się do nich wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem wydatków znajdujących się w katalogu tych, które wprost z kosztów zostały wyłączone (zostały one wymienione w art. 23 updof). Co istotne, z przytoczonej definicji wynika, że dany wydatek staje się kosztem uzyskania przychodu z danego źródła, o ile ściśle tego źródła dotyczy.

Tak szerokie pojęcie kosztów stosują jednak głównie przedsiębiorcy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy innych źródłach ustawodawca określił różne sposoby ich ustalania.

I tak w przypadku podatników uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 2 updof):
  1. wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Koszty te w takiej wysokości obowiązują już od kilku lat. Co jednak jest niezwykle ważne, jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określonych w powyższy sposób są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu rocznym podatnik ma prawo przyjąć je w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, o ile zostaną one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 22 ust. 11 updof). W trakcie roku jednakże zakład pracy, jako płatnik, musi stosować koszty uzyskania przychodu w podanej wyżej wysokości zryczałtowanej.

fot. sal - Fotolia.com

Jakie koszty uzyskania przychodu w 2013 r.?

Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu na 2013 r. pozostają bez zmian. To samo tyczy się procentowych kosztów stosowanych np. przy umowach zlecenie.


Bez zmian pozostaną także zasady regulujące 20% koszty uzyskania przychodu w 2013 r. z tytułu umów zleceń czy o dzieło zawieranych poza działalnością gospodarczą (czyli z tzw. działalności wykonywanej osobiście). Warto pamiętać, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru ten przychód stanowi.

Zmiany w 50% kosztach podatkowych
Niestety tego samego nie można powiedzieć o kosztach 50%, do których prawo mają m.in. artyści, dziennikarze, naukowcy, czy wynalazcy. Koszty w tej wysokości przysługują bowiem w stosunku do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Do tej pory koszty takie można było stosować bez ograniczeń (pamiętając jedynie, iż oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki ZUS, których podstawę wymiaru ten przychód stanowi).

Z dniem 01 stycznia 2013 r. w związku z nowelizacją updof jednak to się zmieni. Zgodnie z nowo dodanym art. 22 ust. 9a, 50-proc. koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Nic nie wskazuje na to, aby w roku 2013 progi podatkowe (czy też stawki podatku) uległy zmianie, w związku z czym maksymalna wartość kosztów uzyskania przychodu ustalonych w powyższy sposób nie będzie mogła przekroczyć kwoty 42 764 zł (górna granica pierwszego progu podatkowego wynosi 85 528 zł).

Warto pamiętać, że wskazany wyżej limit jest limitem rocznym i dotyczy wszelkich przychodów uzyskanych w danym roku, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodu ustalane w taki właśnie sposób. Szerzej na ten temat można poczytać w artykule: Podatek PIT: zmiany od 2013 r.

Oczywiście zarówno w przypadku 20% jak i 50% kosztów uzyskania przychodu podatnik może zastosować zamiast nich koszty faktycznie poniesione o ile udowodni, że są one wyższe od zryczałtowanych.

Ważna zmiana
Podatnik może złożyć płatnikowi w formie pisemnej oświadczenie o zaprzestaniu potrącania 50% kosztów uzyskania przychodu w trakcie roku (co ma uchronić podatnika przed ewentualną zapłatą dużego podatku po dokonaniu rozliczenia rocznego).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.