eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2012: darowizna na kościół

Odliczenia od dochodu 2012: darowizna na kościół

2013-01-29 13:36

Odliczenia od dochodu 2012: darowizna na kościół

Kościół © Anton Gvozdikov - Fotolia.com

Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają m.in. darowizny na kościół. Co ważne, wyodrębnić można tutaj dwa rodzaje takich ulg podatkowych. Jedno z nich jest uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, drugie w odrębnych aktach prawnych niekoniecznie związanych z podatkami. Poniżej omówione zostanie to drugie.
Chodzi tutaj mianowicie o darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła, które potocznie nazywane są ulgą na kościół. Darowizny te opisane są w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów, np. w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), na podstawie której to ulga zostanie niżej omówiona.

Art. 55 ust.7 tejże ustawy mówi, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Darowizny na powyższe cele mogą być odliczane w całej wartości, i to nawet do 100% osiągniętego dochodu. Nie ma tutaj ustawowych limitów, z czym mamy do czynienia przy darowiznach innego rodzaju, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (na co zwrócił uwagę m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18.02.2003 r. sygn. akt SA/Bd 194/03).

Jak wynika z przytoczonego przepisu, odliczeniu podlegają darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. To, co pod takową należy rozumieć, znalazło się natomiast w art. 39 powołanej ustawy. Otóż działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:
  1. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
  2. prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
  3. organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
  4. organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
  5. prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
  6. udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
  7. krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
  8. przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

W przytoczonym przepisie ustawodawca użył sformułowania „w szczególności”, w związku z czym nie zawiera on zamkniętego katalogu działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła.

fot. Anton Gvozdikov - Fotolia.com

Kościół

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.


Wymagane dokumenty

Samo przekazanie darowizny nie jest wystarczającym, aby z odliczenia skorzystać. Część warunków koniecznych do spełnienia, aby zastosowanie ulgi było możliwe, wynika z przytoczonej wyżej ustawy, inne zaś z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ta ostatnia wymaga, iż aby móc dokonać odliczenia, podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, darczyńca musi posiadać dokument potwierdzający uczynienie darowizny w postaci dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Gdy przedmiotem darowizny nie są pieniądze, darczyńca winieni posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: