eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od podatku w PIT 2012: ulga na dzieci

Odliczenia od podatku w PIT 2012: ulga na dzieci

2013-02-12 13:49


Odliczenie ulgi

W przypadku dzieci małoletnich, prawo do ulgi przysługuje za okres wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub sprawowania opieki nad dzieckiem jako rodziny zastępczej. W przypadku dzieci pełnoletnich natomiast z ulgi można skorzystać za miesiące, w których podatnik wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny lub sprawował funkcję rodziny zastępczej. Jak już podkreślono wyżej, miesięczna kwota odliczenia wynosi tutaj 92,67 zł w stosunku do jednego dziecka.

Omawiane odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć oni od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej (i to zarówno, gdy rozliczają się wspólnie jak i osobno). Ważne jednak, aby łączna kwota takich odliczeń w stosunku do jednego dziecka nie przekroczyła kwoty 1 112,04 zł.

Warto w tym miejscu pamiętać o szczególnych zasadach rozliczania ulgi w przypadku, gdy prawo do niej nabyto lub utracono w trakcie roku.

I tak w przypadku dzieci urodzonych w trakcie roku, prawo do ulgi podatnicy nabywają poczynając od miesiąca urodzenia dziecka. Jeżeli zatem przykładowo dziecko urodziło się w kwietniu (przy czym nie jest tutaj istotny konkretny dzień urodzenia się dziecka), prawo do ulgi będzie przysługiwać za 9 miesięcy, a więc okres kwiecień-grudzień roku podatkowego.

W przypadku dzieci pełnoletnich ulga przysługuje do ukończenia 25. roku życia, o ile dziecko się uczy. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli dziecko pełnoletnie w trakcie roku skończy jedną szkołę lub studia, nie odbiera mu to statusu osoby uczącej się z chwilą otrzymania świadectwa (czy złożenia egzaminu dyplomowego), o ile dalej będzie ono w trakcie roku naukę kontynuować.

Ponadto podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulgi poczynając od miesiąca, w którym dziecko:
  1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  2. wstąpiło w związek małżeński.

Dodatkowo, jeżeli w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub sprawowana opieka poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej przez kilku podatników, każdemu z nich przysługuje za taki miesiąc prawo do ulgi w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Wymagane dokumenty

Zamiar skorzystania z ulgi na dzieci wykazuje się w załączniku do zeznania oznaczonym symbolem PIT/O. Tutaj oprócz kwoty ulgi, należy wskazać także liczbę dzieci, w stosunku do których z ulgi się korzysta, ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imion i nazwisk oraz dat urodzenia. Dodatkowo na wezwanie urzędu skarbowego czy urzędu kontroli skarbowej, podatnik musi także przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Wymienić tutaj można m.in.:
  1. odpis aktu urodzenia dziecka;
  2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ważne zmiany od 2013 r.

Na wskazanych wyżej zasadach podatnicy po raz ostatni rozliczą ulgę prorodzinną w zeznaniach PIT za 2012 r. Poczynając od roku następnego ustawodawca ograniczył prawo do tej ulgi dla zamożniejszych rodziców mających tylko jedną pociechę. Ci nie będą mogli z niej skorzystać, jeżeli ich łączne dochody przekroczą w roku kwotę 112 000 zł. Jeżeli natomiast rodzic nie pozostaje w związku małżeńskim (także przez część roku), z ulgi nie będzie mógł skorzystać, jeżeli uzyskany przez niego dochód przekroczy kwotę 56 000 zł (chyba że jest on podatnikiem samotnie wychowującym małoletnie dziecko – wtedy ulgę straci dopiero, gdy jego dochód przekroczy 112 000 zł).

Więcej odliczyć będą mogły natomiast rodziny wielodzietne. W przypadku wychowywania trójki dzieci bowiem ulga na trzecie dziecko będzie wyższa o połowę. W stosunku do każdego następnego dziecka natomiast jej wysokość ulega podwojeniu.

poprzednia  

1 2

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.