eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga prorodzinna: dochód dziecka z umowy zlecenie

Ulga prorodzinna: dochód dziecka z umowy zlecenie

2013-02-18 13:42

Ulga prorodzinna: dochód dziecka z umowy zlecenie

PIT © kozini - Fotolia.com

W przypadku korzystania z ulgi prorodzinnej w stosunku do dzieci pełnoletnich bardzo ważne jest to, czy takie dziecko uzyskuje dochody oraz czy te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg określonych zasad. Jeżeli bowiem pełnoletnia córka lub syn zarobi zbyt dużo, rodzić nie ma prawa do skorzystania z tej ulgi. Ponadto niektóre formy opodatkowania automatycznie wyłączają prawo do ulgi.
Ustawa o podatku dochodowym mówi, że ulga prorodzinna przysługuje przede wszystkim rodzicom (czy opiekunom) na dzieci małoletnie. Ulga taka z reguły jest udzielana na miesiące – przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym to rodzić wykonywał władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem tudzież inne osoby pełniły wobec niego funkcję opiekuna prawnego tudzież sprawowały opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Omawiana ulga przysługuje jednak także na niektóre dzieci pełnoletnie. Chodzi tutaj o pociechy, które:
  • zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (w takim przypadku wiek dziecka nie jest istotny)
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie

W przypadku tych ostatnich istotne jest jednak nie tylko to, czy dziecko nadal się uczy, ale także czy uzyskuje dochody. Ustawodawca wskazał bowiem, że ulga przysługuje na pełnoletnie uczące się dziecko, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało ono dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej tudzież z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej. Przypomnijmy, że limit dochodu, po przekroczeniu którego rodzic straci tutaj prawo do ulgi w rozliczeniu za rok 2012, wynosi zaledwie 3 089 zł.

Na zasadach ogólnych opodatkowane są m.in. przychodu z umowy o pracę czy też działalności wykonywanej osobiście, do której zalicza np. się przychody umów o dzieło czy zleceń zawartych przez osoby prywatne (dzieci) z przedsiębiorcami.

Tym samym, jeżeli pełnoletni uczący się syn lub córka pracuje na umowę o pracę bądź umowę zlecenie, rodzic nie będzie miał prawa do ulgi prorodzinnej, jeżeli dochód dziecka z tego tytułu przekroczy 3 089 zł w skali roku. Ulga nie przysługuje wtedy za cały rok a nie poczynając od miesiąca, w którym dochód dziecka przekroczył wskazany limit.

fot. kozini - Fotolia.com

PIT

W przypadku korzystania z ulgi prorodzinnej w stosunku do dzieci pełnoletnich bardzo ważne jest to, czy takie dziecko uzyskuje dochody oraz czy te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg określonych zasad.


Analizując przepisy ustawy o podatku dochodowym można jednak dojść do wniosku, że nie wszystkie przychody z umów zleceń zawartych przez dziecko z firmami będą tutaj brane pod uwagę.
Otóż w art. 30 ust. 1 pkt 5a tejże ustawy ustawodawca przewidział odrębny sposób opodatkowania tzw. drobnych umów. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli kwota należności wynikających z umowy zlecenie z osobą niebędącą pracownikiem firmy, nie przekracza 200 zł, podlega ona opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% od uzyskanego przychodu (nie uwzględnia się tutaj chociażby kosztów uzyskania przychodu, czy też składek ZUS).

Powyższe przychody nie są opodatkowane na zasadach ogólnych tudzież w sposób przewidziany dla kapitałów pieniężnych. Co za tym idzie, nie wpływają one także na prawo do ulgi prorodzinnej.

Uwaga na działalność gospodarczą
Gdy dziecko prowadzi działalność gospodarczą, przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej na nie szczególną uwagę należy zwrócić na formę opodatkowania.
Otóż jeżeli firma dziecka opodatkowana jest na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, przy ustalaniu prawa do ulgi pod uwagę bierze się uzyskany przez nie dochód i gdy ten nie przekracza kwoty 3 089 zł, z ulgi można skorzystać.
Jednakże opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, automatycznie pozbawia rodzica prawa do ulgi prorodzinnej w stosunku do dziecka przedsiębiorcy i to bez względu na to czy i w jakiej wysokości dochód został uzyskany.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.