eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż samochodu osobowego a kasa fiskalna

Sprzedaż samochodu osobowego a kasa fiskalna

2013-04-29 12:29

Sprzedaż samochodu osobowego a kasa fiskalna

Sprzedaż samochodu osobowego a kasa fiskalna © kalcutta - Fotolia.com

Generalna zasada mówi, że sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych winna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Tyczy się to nie tylko towarów handlowych, produktów czy usług, ale także składników majątku należących do firmy (w postaci chociażby środków trwałych).
Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży towarów i usług jedynie na rzecz innych firm i nie posiada kasy fiskalnej. Jego działalność jest opodatkowana podatkiem VAT. W firmie tej używa m.in. samochód osobowy będący środkiem trwałym. Pojazd ten nabył w 2007 r. i od jego zakupu odliczył część podatku naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie zamierza go sprzedać za kwotę ok. 22 tys. brutto. Nabywcą może przy tym być osoba prywatna (nieprowadząca firmy). Czy wystąpienie tej sprzedaży spowoduje powstanie obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej?

Art. 111 ust. 1 ustaw o VAT mówi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Od reguły tej występują pewne wyjątki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

fot. kalcutta - Fotolia.com

Sprzedaż samochodu osobowego a kasa fiskalna

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych winna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Tyczy się to nie tylko towarów handlowych, produktów czy usług, ale także składników majątku należących do firmy.


Co za tym idzie, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady winna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Obowiązek używania tych urządzeń nie dotyczy sprzedaży dla innych podmiotów, czyli głównie firm, na rzecz których to sprzedaż winna być dokumentowana fakturami. Niemniej wystąpienie sporadycznej sprzedaży na rzecz osób prywatnych nie oznacza od razu obowiązku zaopatrzenia się w kasę fiskalną, jako że w rozporządzeniu ustawodawca przewidział dodatkowe zwolnienia.

Wśród nich najpopularniejsze to zwolnienie z uwagi na obroty. W uproszczeniu mówi ono, że jeżeli sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł (przy czym w odniesieniu do nowych firm, założonych w roku 2013, limit ten liczy się proporcjonalnie do okresu sprzedaży) kasy fiskalnej mieć nie trzeba, o ile sprzedaż ta nie dotyczy określonych czynności, wymienionych w §4 rozporządzenia.

Przedsiębiorca z naszego przykładu zamierza sprzedać samochód osobowy, zaś ten nie został w §4 wymieniony. Tym samym zachowuje on prawo do zwolnienia z uwagi na obroty. Niestety zwolnienie to utraci, jako że samochód planuje sprzedać za cenę powyżej 20 tys. zł. Co prawda wskazany limit 20 tys. zł dotyczy obrotu, zaś obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a więc wartość netto, niemniej w naszym przypadku wartość netto jest równa wartości brutto.

Przedsiębiorca zamierza bowiem sprzedać stanowiący środek trwały jego firmy samochód osobowy, w stosunku do którego odliczył część podatku naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT w chwili zakupu. Zgodnie zaś z §13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:
a) określonej w fakturze lub
b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy (towarami używanymi są ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel).

Nasz przedsiębiorca samochód kupił w 2007 r., a co za tym idzie, jego sprzedaż w roku 2013 będzie korzystała ze zwolnienia w podatku VAT na zasadach wyżej określonych. Tym samym przy założeniu, że cena sprzedaży samochodu wyniesie brutto 22 000 z, tyle samo będzie wynosić obrót z tego tytułu. Co za tym idzie, jeżeli sprzedaż nastąpi na rzecz osoby prywatnej, zostanie przekroczony limit obrotu uprawniający do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Nie oznacza to jednak, że nasz przedsiębiorca od razu będzie musiał zakupić to urządzenie. Sprzedaż na kasie fiskalnej musi bowiem być ewidencjonowana po upływie 2 miesięcy licząc od końca tego, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia (jeżeli zatem sprzedaż samochodu nastąpi przykładowo w kwietniu 2013 r., kasa fiskalna co do zasady będzie musiała być stosowana od początku lipca 2013 r.).

Jeżeli jednak po sprzedaży przedmiotowego samochodu nie wystąpi inna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, nie wystąpi także obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej (a co za tym idzie kasy nasz przedsiębiorca kupować nie będzie musiał).

Brak kasy gdy kupuje pracownik
Warto jednak pamiętać, że oprócz zwolnienia z uwagi na obroty rozporządzenie przewiduje także zwolnienia przedmiotowe, które wskazują jaka sprzedaż nie wymaga ewidencji na kasie fiskalnej. Wśród takich zwolnień znalazły się w poz. 34 załącznika do rozporządzenia dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Jeżeli zatem przykładowo przedmiotowy samochód zostanie sprzedany pracownikowi, nie wywoła ona utraty prawa do zwolnienia.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.