eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Amortyzacja gdy zmiana z ryczałtu na zasady ogólne

Amortyzacja gdy zmiana z ryczałtu na zasady ogólne

2013-05-09 13:39

Amortyzacja gdy zmiana z ryczałtu na zasady ogólne

Amortyzacja gdy zmiana z ryczałtu a zasady ogólne © apops - Fotolia.com

W przypadku wybrania opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, przy ustalaniu wysokości podatku brany pod uwagę jest przychód a nie dochód. Ponieważ nie uwzględnia się tutaj kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorca nie nalicza także odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, jako że nie są one brane pod uwagę przy ustalaniu podatku. Powyższe nie oznacza jednak, że amortyzacja taka nie biegnie.
Rozpatrzmy następującą sytuację: do tej pory przedsiębiorca prowadził firmę transportową i korzystał z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Z początkiem 2013 r. zmienił formę opodatkowania na zasady ogólne wg skali podatkowej. W prowadzonej działalności wykorzystuje samochód ciężarowy z naczepą, stanowiące jego środki trwałe, a nabyte kilka lat temu. W latach ubiegłych z uwagi na formę opodatkowania nie naliczał odpisów amortyzacyjnych. Czy te może uznać za koszty uzyskania przychodu w roku 2013?

Art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym mówi, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stawki ryczałtu dla poszczególnych przychodów ustawodawca określił w art. 12 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. W zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton stawka ryczałtu wynosi tutaj 5,5%, zaś w przypadkach pozostałych 8,5%.

fot. apops - Fotolia.com

Amortyzacja gdy zmiana z ryczałtu a zasady ogólne

Zgodnie z art. 22n ust. 5 ustawy o podatku dochodowym, w razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub podatku tonażowego.


Ponieważ opodatkowaniu podlega przychód, nie bierze się tutaj pod uwagę kosztów jego uzyskania, w tym z tytułu amortyzacji środków trwałych. Nie oznacza to jednak, że ryczałtowiec w tym zakresie nie ma żadnych obowiązków. Otóż podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania są obowiązani zaprowadzić m.in. wykaz środków trwałych. Zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. nr 219, poz. 1836 z późn. zm.), wykaz taki powinien zawierać co najmniej następujące dane:
  1. liczbę porządkową;
  2. datę nabycia;
  3. datę przyjęcia do używania;
  4. określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
  5. określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
  6. symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów;
  7. wartość początkową;
  8. stawkę amortyzacyjną;
  9. zaktualizowaną wartość początkową;
  10. datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Jak nietrudno zauważyć, omawiany wykaz jest bardzo zbliżony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Dalsze przepisy §14 przytoczonego rozporządzenia mówią, że za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uważa się tutaj takie składniki majątku, które spełniają przewidziane dla nich definicje w ustawie o podatku dochodowym. Wykaz ten ma przy tym niebagatelne znaczenie w przypadku zmiany formy opodatkowania na taką, która spowoduje ustalanie podatku od dochodu a nie przychodu. Otóż zgodnie z art. 22n ust. 5 ustawy o podatku dochodowym, w razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub podatku tonażowego.

Niestety odpisy za ten okres nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu, na co pośrednio wskazuje treść art. 22n ust. 6 tejże ustawy mówiący, że w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (w trakcie opodatkowania ryczałtem podatnik prowadzi wykaz, a nie ewidencję).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.