eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

2013-05-31 05:15

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej © uwimages - Fotolia.com

W roku 2013 spora część podatników, którzy do tej pory nie posiadali kas fiskalnych, urządzenia te musieli zainstalować. A to dlatego, że z początkiem tego roku ustawodawca wprowadził kolejne ograniczenia w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących (przede wszystkim zmniejszył limit obrotu korzystającego ze zwolnienia o połowę). Kupując kasy fiskalne podatnicy ci korzystali jednocześnie z ulgi na ich zakup. Trzeba jednak pamiętać, że tę niekiedy trzeba oddać.
Art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. O ulgę tę mogą starać się także podatnicy korzystający ze zwolnienia w podatku VAT (art. 111 ust. 5 ustawy)

Tym samym kupując po raz pierwszy kasę fiskalną za 700 zł netto, podatnik z tego tytułu będzie mógł odzyskać w ramach ulgi na jej zakup kwotę 630 zł. Gdyby kasa taka kosztowała 800 zł, odliczeniu będzie podlegać 700 zł. Taką samą wartość odliczyć można w przypadku zakupu droższych urządzeń. Jeżeli przy tym podatnik zgłosi zamiar używania kilku urządzeń, wskazany limit liczy się odrębnie do każdej kasy fiskalnej. Niestety z ulgi tej skorzystać można tylko raz (przy rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży na kasie). Późniejsza wymiana zużytych urządzeń na nowe nie pozwala na ponowne odzyskanie opisanych kwot.

Podatnik, który skorzystał z ulgi, musi jednak mieć świadomość, że w niektórych przypadkach konieczny będzie jej zwrot. Mówi o tym art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. I tak podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot. Szczegóły, zarówno w zakresie korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej jak i jej zwrotu, znalazły się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

fot. uwimages - Fotolia.com

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.


Zanim jednak do nich przejdziemy, warto bliżej przyjrzeć się przytoczonemu wyżej art. 111 ust. 6 ustawy. Otóż przepis ten wskazuje, że prawo do ulgi traci ten, kto przedwcześnie zaprzestanie używania kasy fiskalnej. Niestety ustawodawca nie zdefiniował (zarówno w ustawie jak i rozporządzeniu), co należy rozumieć pod pojęciem „zaprzestania używania”. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19.10.2012 r. nr ITPP1/443-893/12/AJ wskazał, że należy się tutaj odnieść do znaczenia słownikowego tego pojęcia, gdzie „zaprzestać” oznacza przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś. Jego zdaniem, w rozpatrywanej kwestii bez znaczenia pozostają przyczyny, z jakich podatnik zaprzestał takiego ewidencjonowania (czyli czy zaprzestanie używania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania). Z drugiej strony w przytoczonym przepisie chodzi o definitywne zaprzestanie używania kasy a nie tylko czasowe (czyli przykładowo ulgi nie musi zwracać podatnik, którego kasa fiskalna się zepsuła i na pewien okres czasu została oddana do serwisu w celu naprawy, po czym wróciła do właściciela i była ponownie używana).

Przepis art. 111 ust. 6 ustawy o VAT przewiduje przy tym, że niezgłoszenie kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego także powoduje utratę prawa do ulgi. Warto pamiętać, że zgodnie z §33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, urządzenia te winny być poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym nie rzadziej niż co 2 lata. Jak zatem nietrudno zauważyć, ponieważ określone warunki do zachowania prawa do ulgi muszą być spełnione przez okres 3 lat, podatnik musi dokonać tylko jednego przeglądu kasy rejestrującej w obowiązującym terminie, aby ulgi nie stracić.

§6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących mówi z kolei, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
  1. zaprzestaną działalności;
  2. nastąpi otwarcie likwidacji;
  3. zostanie ogłoszona upadłość;
  4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;
  5. dokonają odliczenia z naruszeniem warunków dotyczących terminowości tego odliczenia, zgłoszenia liczby kas, spełnienia przez kasy określonych wymogów technicznych.

Powyższe punkty wydają się być jasne i nie wymagają szerszego wyjaśnienia. Niemniej podatnicy niekiedy mają wątpliwości, czy obowiązek oddania ulgi wystąpi w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że takie prawo daje podatnikom ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Co do zasady okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 2 lat. Czy takie zawieszenie należy tutaj rozumieć jako zaprzestanie działalności? Prawidłowym wydaje się być stanowisko, że nie (na co wskazują także organy podatkowe), co potwierdza chociażby wyjaśnione wyżej pojęcie „zaprzestania”, o ile po okresie zawieszenia działalność gospodarcza zostanie wznowiona.

Warto w tym miejscu ponownie przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19.10.2012 r. nr ITPP1/443-893/12/AJ, w której to organ podkreślił także, że wstrzymanie się na określony czas od prowadzenia działalności i wznowienie jej po tym okresie nie powoduje obowiązku zwrotu omawianej ulgi. Ważne jest jednak, aby suma okresów używania kasy rejestrującej (a więc obejmująca okres przed zawieszeniem działalności i okres po jej zawieszeniu) przekraczała 3 lata, aby prawa do ulgi nie stracić.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.