eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa"

Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa"

2013-06-11 13:41

Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa"

Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa" © Ruff - Fotolia.com

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową rozliczania podatku VAT, podatek ten rozliczają w chwili faktycznie otrzymanej zapłaty (za wyjątkiem sytuacji, gdy nabywcą jest podmiot nierozliczający tego podatku). To udogodnienie dla sprzedawcy jest jednak bolączką dla nabywcy. A to dlatego, że ten VAT-u nie może odliczyć tak długo, aż za towary bądź usługi nie zapłaci.
Przypomnijmy, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT metoda kasowa rozliczeń polega na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez podatnika dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:
 1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT,
 2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz pozostałych podmiotów
Trzeba przy tym pamiętać, że otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Ponadto wybór metody kasowej jest równoznaczny z rozliczaniem podatku VAT za okresy kwartalne.

fot. Ruff - Fotolia.com

Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa"

Wybór metody kasowej rozliczania podatku VAT powoduje, że podatnik rozlicza (przyjmując w pewnym uproszczeniu) zarówno podatek należny jak i naliczony w chwili otrzymania/uregulowania zapłaty.


Przykład
10 kwietnia 2013 r. mały podatnik rozliczający się metodą kasową wystawił kontrahentowi (czynny podatnik VAT) fakturę za sprzedane tego samego dnia towary na kwotę 20 tys. zł netto + 4 600 zł podatku VAT. Kontrahent 10 000 zł zapłacił jeszcze w kwietniu, kolejne 10 000 zł w czerwcu, a pozostałe 4 600 zł zapłaci w sierpniu 2013 r.

Ponieważ zapłata nastąpiła w kilku częściach, sprzedawca z tytułu tej transakcji podatek VAT rozliczy następująco, stosując metodę wyliczenia podatku „w stu”:
 • w deklaracji za II kwartał 2013:
  z tytułu obowiązku podatkowego powstałego w kwietniu:
  należny VAT: (23% / 123%) * 10 000 zł = 1 869,92 zł
  wartość netto: 10 000 zł – 1 869,92 zł = 8 130,08 zł

  z tytułu obowiązku podatkowego powstałego w czerwcu:
  należny VAT: (23% / 123%) * 10 000 zł = 1 869,92 zł
  wartość netto: 10 000 zł – 1 869,92 zł = 8 130,08 zł
 • w deklaracji za III kwartał 2013 r.:
  z tytułu obowiązku podatkowego powstałego w sierpniu:
  należny VAT: (23% / 123%) * 4 600 zł = 860,16 zł
  wartość netto: 4 600 zł – 860,16 zł = 3 739,84 zł

Należy przy tym pamiętać, że zawarcie transakcji ze sprzedawcą rozliczającym podatek VAT metodą kasową, wywołuje także określone konsekwencje po stronie nabywcy w zakresie odliczenia podatku naliczonego. Przypomnijmy, iż ogólna reguła zawarta w art. 86 ustawy o VAT mówi, że podatek zawarty w fakturze zakupu podlega odliczeniu w okresie rozliczeniowym, w którym to nabywca otrzymał tę fakturę bądź w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Inaczej jest w przypadku zakupów dokonanych od małych podatników korzystających z metody kasowej, przy czym uregulowania w tym zakresie nie znalazły się w ustawie o VAT a rozporządzeniu wykonawczym.

Otóż zgodnie z §18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia przez podatnika (innego niż mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową) towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami "metoda kasowa" podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym:
 1. uregulował część należności na rzecz małego podatnika - w tej części;
 2. uregulował w całości należność

Odnosząc powyższe do naszego przykładu, nabywca odliczy podatek VAT w następujący sposób:
 • w rozliczeniu za kwiecień: 1 869,92 zł
 • w rozliczeniu za czerwiec: 1 869,92 zł
 • w rozliczeniu za sierpień: 860,16 zł

Podatek naliczony u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
Przytoczony wyżej §18 rozporządzenia nie dotyczy podatników rozliczających się metodą kasową. Odliczenie podatku naliczonego przez nich zostało bowiem określone w art. 86 ustawy o VAT. Ogólna reguła ich obowiązująca wskazuje, że w odniesieniu do nabytych na terytorium kraju towarów i usług, mogą oni obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulowanie należności w części daje im przy tym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności.

Co za tym idzie, wybór metody kasowej rozliczania podatku VAT powoduje, że podatnik rozlicza (przyjmując w pewnym uproszczeniu) zarówno podatek należny jak i naliczony w chwili otrzymania/uregulowania zapłaty.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.