eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › IV ustawa deregulacyjna: ułatwienia w prowadzeniu firmy

IV ustawa deregulacyjna: ułatwienia w prowadzeniu firmy

2013-06-21 13:17

IV ustawa deregulacyjna: ułatwienia w prowadzeniu firmy

IV ustawa deregulacyjna: ułatwienia w prowadzeniu firmy © alphaspirit - Fotolia.com

Zaprezentowany projekt IV ustawy deregulacyjnej zakłada istotne ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Obejmuje on z jednej strony uproszczenia w rozliczaniu podatków, z drugiej zaś ogranicza niektóre obowiązki ewidencyjne. Znalazły się w nim także ułatwienia dotyczące prawa pracy. Na zmianach skorzystać ma także Skarb Państwa.
Projekt założeń tzw. IV ustawy deregulacyjnej zakłada aż 45 zmian w 27 ustawach. Zmiany dotyczą w dużej mierze podatków. Projekt podzielony jest na trzy części dotyczące:
  • poprawy płynności finansowej przedsiębiorców oraz wsparcie inwestycji,
  • ograniczenia obowiązków informacyjnych,
  • społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sprawnej administracji.

Jak podaje Ministerstwo Gospodarki: "Celem projektowanej regulacji jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Służyć temu będzie zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obciążeń administracyjnych i ułatwienie przepisów, które są barierami rozwoju przedsiębiorczości."

Oto wybrane pozycje z projektowanych zmian:

Zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu świadczenia dowozu do zakładu pracy na koszt pracodawcy
W tym przypadku chodzi o transport zbiorowy organizowany przez pracodawcę, np. busem. Na terenach słabiej skomunikowanych, zapewnienie pracownikom transportu może stanowić główny czynnik decydujący o podjęciu pracy. Mając na celu przede wszystkim promocję zatrudnienia osób bezrobotnych, zasadne jest zwolnienie z PIT dowozu do zakładu pracy. Regulacja powinna więc zachęcać do podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne z miejscowości oddalonych od zakładu pracy.

Zniesienie obowiązku obligatoryjnego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
Obecnie podatnicy VAT jeszcze przed dniem dokonania pierwszej czynności są zobowiązani do rejestracji na potrzeby podatku, na formularzu VAT-R. Rejestracja wiąże się automatycznie z wydaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego (dokument VAT-5). Owe potwierdzenie rejestracji podlega opłacie skarbowej w wysokości 170 zł, a obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia VAT-R. Proponowane zmiany wprowadzają obowiązek zapłaty dopiero w momencie, gdy przedsiębiorca zwróci się o wydanie potwierdzenia rejestracji do VAT. Natomiast samo zgłoszenie jako podatnika VAT, będzie nieodpłatne.

fot. alphaspirit - Fotolia.com

IV ustawa deregulacyjna: ułatwienia w prowadzeniu firmy

Projekt IV ustawy deregulacyjnej zakłada istotne ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Obejmuje on z jednej strony uproszczenia w rozliczaniu podatków, z drugiej zaś ogranicza niektóre obowiązki ewidencyjne. Znalazły się w nim także ułatwienia dotyczące prawa pracy.


Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO
W propozycjach znalazł się zapis o wydłużeniu terminu płatności podatku od towarów importowanych dla przedsiębiorców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO w zakresie transakcji, w których AEO działają we własnym imieniu i na własny rachunek. Termin rozliczenia 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowej, zostanie zastąpiony rozliczeniem wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT. Wprowadzenie postulowanej zmiany ma za zadanie poprawę konkurencyjności polskich portów morskich.

Zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie
MG proponuje aby czynności urzędowe (inne niż rewizja, badania laboratoryjne czy kwarantanna) niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu, były przeprowadzane w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin mógłby zostać przedłużony do 48 godzin. Skutkiem usprawnień będzie zwiększenie ilości odpraw celnych dokonywanych ostatecznie w Polsce, a co za tym idzie – wielkości poboru należności celnych, które zasilą budżet naszego państwa.

Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego
Aktualnie o zwrot podatku akcyzowego mogą się wyłącznie ubiegać:
  • podatnicy, którzy dokonali dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych oraz podmioty, które nabyły te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonały ich dostawy wewnątrzwspólnotowej,
  • podatnicy, którzy dokonali eksportu wyrobów akcyzowych oraz podmioty, które nabyły te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonały ich eksportu.

Na chwilę obecną zwrotu podatku nie otrzyma podmiot, który jest drugim lub dalszym nabywcą wyrobów akcyzowych. Może to powodować podwójne opodatkowanie tych samych wyrobów. Nowe regulacje poszerzą krąg podatników mogących ubiegać się o zwrot podatku.

Zwrot akcyzy w przypadku WDT lub eksportu uzależniony będzie od udokumentowania zapłaty akcyzy na terytorium kraju, od dostarczanych wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobów akcyzowych.

Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców
MG proponuje ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców, poprzez zwolnienie z obowiązku przekazywania przez pierwszy rok kalendarzowy danych statystycznych (oprócz informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub na podstawie innych zobowiązań międzynarodowych). Zwolnienie będzie dotyczyło roku, od momentu zarejestrowania działalności. Obecnie obowiązek ten stanowi obciążenie szczególnie dla małych przedsiębiorstw.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: