eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie VAT gdy zawieszenie działalności gospodarczej

Odliczenie VAT gdy zawieszenie działalności gospodarczej

2013-06-25 12:46

Odliczenie VAT gdy zawieszenie działalności gospodarczej

Odliczenie VAT gdy zawieszenie działalności gospodarczej © Ruff - Fotolia.com

Jak wynika z obowiązujących przepisów podatnik może zawiesić wykonywaną przez siebie działalność gospodarczą na okres od 1 do 24 miesięcy. Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Dodatkowo wspólnik spółki cywilnej nie może zawiesić swojej działalności, jeżeli jednocześnie nie zawieszą jej wszyscy pozostali wspólnicy spółki.
Jak wynika z obowiązujących przepisów podatnik może zawiesić wykonywaną przez siebie działalność gospodarczą na okres od 1 do 24 miesięcy. Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Dodatkowo wspólnik spółki cywilnej nie może zawiesić swojej działalności, jeżeli jednocześnie nie zawieszą jej wszyscy pozostali wspólnicy spółki.

Nie można zapomnieć o tym, że zawieszenie działalności gospodarczej rodzi pewne konsekwencje podatkowe w tym również na gruncie podatku od towarów i usług (VAT).

Jak ogólnie wiadomo w trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz osiągać z niej bieżących przychodów. Do praw i obowiązków podatnika w tym okresie można zaliczyć:
  • prawo wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa np. obowiązki podatkowe;
  • prawo osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

Podmiot taki pomimo zawieszania może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

fot. Ruff - Fotolia.com

Odliczenie VAT gdy zawieszenie działalności gospodarczej

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.


Ogólna zasada mówi o tym, że podatnik VAT jest zobowiązany do składania co okres rozliczeniowy (co miesiąc lub co kwartał) deklaracji VAT, do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym.

Jednak jak wynika z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Zwolnienie to nie dotyczy:
  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Podatnicy VAT często zadają sobie pytanie czy mogą odliczyć podatek z faktur otrzymanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej? Otóż tak, przy czym nie można zapomnieć, że faktura musi dotyczyć umowy zawartej przed zawieszeniem i służyć czynnościom opodatkowanym ( krótko mówiąc- działalność zostanie w przyszłości odwieszona).

Przedsiębiorca może dokonać odliczenia podatku w okresie, w którym otrzymał fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Generalnie, tak czy inaczej, pomimo zawieszenia podatnik musi składać deklaracje VAT w odpowiednich terminach. Podatnik będzie wówczas wykazywał narastająco kwotę VAT naliczonego do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe. Będzie mógł również ubiegać się o zwrot bezpośredni. Jednak ze względu na brak występowania sprzedaży na zwrot będzie musiał oczekiwać maksymalny dopuszczany okres czasu tj. 180 dni licząc od dnia złożenia deklaracji.

Istnieje jeszcze jedno możliwe rozwiązanie polegające na odliczeniu podatku po odwieszeniu działalności gospodarczej składając wówczas korekty deklaracji VAT za cały okres zawieszenia.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: