eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Pełnomocnictwo ogólne będzie w Ordynacji podatkowej?

Pełnomocnictwo ogólne będzie w Ordynacji podatkowej?

2013-07-05 13:15

Pełnomocnictwo ogólne będzie w Ordynacji podatkowej?

Pełnomocnictwo ogólne będzie w Ordynacji podatkowej? © Kzenon - Fotolia.com

W projekcie założeń nowelizacji Ordynacji podatkowej pojawiła się nowość dotycząca udzielania pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym. Nowym rozwiązaniem ma być możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego.
Instytucja pełnomocnika w postępowaniu podatkowym
Podatnik ma prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu podatkowym. Jednak nie musi on angażować się w to osobiście. Zgodnie bowiem z art. 136 Ordynacji podatkowej, podatnik może ustanowić pełnomocnika w postępowaniu podatkowym, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania. Pełnomocnikiem takim może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Czym dokładnie jest pełnomocnictwo? Jest to oświadczenie przyjmowane przez pełnomocnika, które nadaje mu uprawnienia do reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi, działania w jego imieniu i na jego rzecz. Podatnik udzielający pełnomocnictwa staje się mocodawcą.

Aby pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym było ważne, konieczne jest udzielenie go na piśmie lub ustnie do protokołu. Ponadto powinno ono określać w jasny sposób, jaki jest jego zakres.

Rozwiązanie takie z pewnością jest wygodne dla podatnika - pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości czasu, nie mówiąc już o stresie, związanym z stawianiem się przed organami podatkowymi i nie tylko. Sytuacja może być szczególnie korzystna, gdy za swojego reprezentanta podatnik wybierze osobę, która dobrze zna przepisy prawa, a więc np. adwokata, doradcę podatkowego lub radcę prawnego.

fot. Kzenon - Fotolia.com

Pełnomocnictwo ogólne będzie w Ordynacji podatkowej?

Aby pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym było ważne, konieczne jest udzielenie go na piśmie lub ustnie do protokołu. Ponadto powinno ono określać w jasny sposób, jaki jest jego zakres.


Zmiana zawarta w projekcie
Obecnie z przepisów Ordynacji podatkowej nie wynika, czy pełnomocnictwo ma dotyczyć tylko jednej czynności, czy może obejmować większą liczbę spraw lub być pełnomocnictwem ogólnym. W związku z powyższym osoba, która zamierza występować w postępowaniu jako pełnomocnik strony musi złożyć do akt konkretnej sprawy pełnomocnictwo lub jego odpis.

Po wprowadzeniu możliwości ustanowienia pełnomocnika ogólnego w postępowaniu podatkowym, podatnik będzie mógł powierzyć kompleksową obsługę swoich spraw profesjonalnemu pełnomocnikowi. Rozwiązanie takie z pewnością ograniczy biurokrację oraz uprości procedurę reprezentowania strony przez pełnomocnika.

Co więcej, projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zakłada kolejne udogodnienie - pełnomocnictwa ogólne mają być udzielane tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jaki zakres działania pełnomocnika ogólnego zakłada projekt? Będzie on obejmował wszystkie sprawy podatkowe oraz inne sprawy należące do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Ponadto pełnomocnik będzie mógł być ustanowiony, gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa. Natomiast każda zmiana związana z udzielonym pełnomocnictwem będzie dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: