eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiFormularze › Faktury VAT i noty

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo:

Faktury VAT i noty

 • Faktura korygująca VAT RR

  Korekta faktury VAT RR. W przypadku, gdy w fakturze dokumentującej zakup produktów rolnych czy też usług rolniczych od rolnika posiadającego status rolnika ryczałtowego (określonej jako faktura VAT RR) wystąpi jakikolwiek błąd, może on zostać skorygowany przy pomocy faktury korygującej VAT RR. W ...

  Kategoria: Faktury VAT i noty

  Wersje do pobrania:

 • Duplikat faktury korygującej VAT

  Duplikat korekty faktury VAT. Jeżeli oryginał faktury korygującej VAT ulegnie zagubieniu, zniszczeniu, bądź w ogóle nie dotrze do nabywcy, ten powinien wystąpić do sprzedawcy o sporządzenie jej duplikatu. Duplikat taki powinien zawierać wszystkie informacje, jakie wynikały z dokumentu pierwotnego...

  Kategoria: Faktury VAT i noty

  Wersje do pobrania:

 • Faktura końcowa - walutowa

  Jeżeli otrzymane zaliczki (i wystawione do niej faktury zaliczkowe) nie pokrywają całej wartości zamówienia, po dokonaniu dostawy towaru lub wykonaniu usługi podatnik wystawia tzw. fakturę końcową. Faktura taka zawiera wartość zamówienia pomniejszoną o wcześniejsze zaliczki. Wzór zgody z przepisa...

  Kategoria: Faktury VAT i noty

  Wersje do pobrania:

 • Faktura zaliczkowa - walutowa

  Jeżeli podatnik przed sprzedażą towaru lub wykonaniem usługi otrzymał zaliczkę, przedpłatę itp., ma 7 dni na wystawienie faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymaną kwotę. Fakturę zaliczkową wystawia się także na każdą kolejną otrzymaną przedpłatę zaliczkę. Niniejsza faktura zaliczkowa jest prze...

  Kategoria: Faktury VAT i noty

  Wersje do pobrania:

 • Faktura Proforma

  Szablon faktury proforma. Faktura proforma stanowi swego rodzaju potwierdzenie złożenia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wskazuje ona jednak jedynie, na jakich warunkach sprzedawca jest skłonny zawrzeć transakcję, a jej nie dokumentuje. Faktura taka nie stanowi dowodu księgowego, mimo że za...

  Kategoria: Faktury VAT i noty

  Wersje do pobrania:

 • Faktura walutowa

  Nie ma przeszkód, aby podatnik wystawiał fakturę dokumentującą sprzedaż w walucie obcej. Taka faktura, oprócz danych zawartych na fakturze wystawionej w złotówkach, winna jednak dodatkowo zawierać co najmniej przeliczenie kwoty wykazanego na niej podatku VAT na złote polskie wg odpowiedniego kurs...

  Kategoria: Faktury VAT i noty

  Wersje do pobrania:

 • Faktura bez VAT

  W większości przypadków wystawiane faktury muszą zawierać informacje o stawce oraz wartości podatku. Niekiedy jednak obowiązek rozliczenia podatku ciąży na nabywcy. Tyczy się to np. większości transakcji w handlu złomem. Tutaj faktura dokumentująca sprzedaż takiego towaru nie powinna zawierać dan...

  Kategoria: Faktury VAT i noty

  Wersje do pobrania:

 • Faktura - marża

  Przy części zawieranych transakcji opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega ich cała wartość, a jedynie uzyskana na sprzedaży marża. W tym celu sprzedawca wystawia szczególny rodzaj faktury (marży). Z początkiem 2013 r. faktury takie winny zawierać elementy, których nie podawało się wcześniej. Nin...

  Kategoria: Faktury VAT i noty

  Wersje do pobrania:

 • Faktura metoda kasowa

  Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową muszą o tym fakcie powiadomić swoich kontrahentów (nabywców). Wystawiają także szczególny rodzaj faktur, które od 2013 r. muszą zawierać wyrazy "metoda kasowa".

  Kategoria: Faktury VAT i noty

  Wersje do pobrania:

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: