eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiFormularze › Umowy i wypowiedzenia

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo:

Umowy i wypowiedzenia

 • Umowa użyczenia nieruchomości

  Umowa użyczenia nieruchomości to umowa na mocy której użyczający oddaje biorącemu w bezpłatne użytkowanie nieruchomość. Biorący do używania zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat, podatków i świadczeń związanych z oddaną do używania nieruchomością.

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

 • Umowa agencyjna

  Wzór umowy agencyjnej zawieranej między stronami, gdzie agent zobowiązuje się do zawierania umów w imieniu Zleceniodawcy, za co przysługuje mu wynagrodzenie prowizyjne.

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

 • Umowa akwizycji

  Umowa akwizycji to umowa między stronami, w której akwizytor zobowiązuje się do sprzedaży oraz pośredniczenia w sprzedaży towarów oferowanych przez Zleceniodawcę.

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

 • Cesja wierzytelności

  Umowa przelewu wierzytelności, inaczej cesja, to umowa, w której wierzyciel zobowiązuje się do przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Na przeniesienie wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika, ale powinien on być poinformowany o zmianie wierzyciela.

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

 • Cesja leasingu

  Cesja leasingu to dokument na mocy którego zbywca przenosi na nabywcę wierzytelność z tytułu umowy leasingu, za co otrzymuje określone wynagrodzenie. Na nabywcę przechodzą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu.

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

 • Cesja mieszkania

  Cesja mieszkania to umowa na mocy której zbywca przenosi na nabywcę prawo do lokalu mieszkalnego, za co otrzymuje określone wynagrodzenie.

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

 • Cesja ubezpieczenia

  Cesja ubezpieczenia to dokument, na mocy którego prawo do odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia przechodzi na nabywcę (np. bank).

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

 • Cesja należności

  Cesja należności to dokument, na mocy którego zbywca przenosi na nabywcę określoną wierzytelność. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika.

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

 • Cesja nieruchomości

  Cesja nieruchomości to umowa, na mocy której zbywca przenosi na nabywcę prawo do nieruchomości, za co otrzymuje określone wynagrodzenie.

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

 • Umowa pożyczki

  Umowa pożyczki to umowa, której przedmiotem jest pożyczka pieniężna udzielana pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę. W umowie określony jest termin w jakim musi nastąpić zwrot pożyczki oraz sposób spłaty i oprocentowanie pożyczki.

  Kategoria: Umowy i wypowiedzenia

  Wersje do pobrania:

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: