eGospodarka.pl

bezpłatny wzór: Deklaracja PIT/2K

Opis dokumentu

Do pobrania za darmo:

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja IFT-3/IFT-3R

  Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

 • Deklaracja IFT-1/IFT-1R

  Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizycznie niemające w Polsce miejsca zamieszkania

 • Deklaracja IFT A

  Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

 • Deklaracja SSE-R

  Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

 • Deklaracja SSE-R/A

  Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

 • Deklaracja SSE/A

  Wykaz udziałów w spółkach (załącznik do informacji SSE-M i SSE-R)

 • Deklaracja PIT-40

  Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

 • Deklaracja PIT-14

  Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

 • Deklaracja PIT-36

  zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2005 roku

  dla podatników, którzy:

  1) prowadzili: - pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, - działy specjalne produkcji rolnej,
  ...

 • Deklaracja PIT-36L

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2005 roku. Formularz jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z ...

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: