eGospodarka.pl

bezpłatny wzór: Deklaracja PIT-36(20)

Opis dokumentu

Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2014 roku

Formularz PIT-36 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z działów specjalnych produkcji rolnej, z najmu lub dzierżawy, oraz jeśli uzyskiwali inne dochody bez pośrednictwa płatników:

1) ze stosunku pracy z zagranicy;
2) z emerytur i rent zagranicznych;
3) z działalności wykonywanej osobiście (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich) - jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek,

Na formularzu tym podatnik rozliczy się zarówno z dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczki (np. z działalności gospodarczej), jak i z dochodów, od których płatnik pobrał zaliczkę (np. ze stosunku pracy czy z emerytury).

PIT-36 będzie również formularzem właściwym, jeżeli podatnik jest zobowiązany do doliczenia do swojego dochodu dochodów małoletnich dzieci.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Termin złożenia: 30 kwiecień 2015 r.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja PIT-36L(10)

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2014 roku

  Formularz właściwy dla podatników uzyskujących dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%

  Termin złożenia: 30 kwiecień 2015 r.

 • Deklaracja PIT/M(6)

  Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36.

 • Deklaracja PIT-R(17)

  Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

 • Deklaracja PIT-28(18)

  Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2014 roku.

  Formularz właściwy dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierża...

 • Deklaracja IFT-1/IFT-1R(11)

  Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

 • Deklaracja IFT-3/IFT-3R(6)

  Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

 • Deklaracja PIT/UZ(1)

  Formularz PIT/UZ jest częścią uzupełniającą do zeznań PIT-36 i PIT-37 przeznaczoną dla podatników korzystających z ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy wartość obliczonego podatku nie pozwala w pełni wykorzystać przysługującego odliczenia i podatnik (bądź podatnicy w postaci małżonków) korzysta z do...

 • Deklaracja PIT-40(20)

  Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika. Termin złożenia: 02 marzec 2015. Deklarację PIT-40 wypełnia płatnik (zakład pracy).

 • Deklaracja PIT-14(6)

  Informacja o:
  1) wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego
  2) wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

 • Deklaracja PIT-37(20)

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2014 roku

  Formularz właściwy dla podatników, którzy uzyskiwali dochody z tytułu:

  1) wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z um...

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: