eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowedolnośląskie › Urząd skarbowy Jelenia Góra

Znajdź urząd skarbowy

Jelenia Góra - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 58-500 Jelenia Góra
  ul. Wolności 121
 • Zasięg terytorialny: miasto na prawach powiatu - Jelenia Góra
  powiat jeleniogórski obejmujący:
  miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba
  gminy: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica
 • Województwo: dolnośląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 06101016740008402221000000
  PIT: 03101016740008402223000000
  VAT: 53101016740008402222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 41101016740008402230000000
  doch. 88101016740008402231000000

  NBP O/O Wrocław


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. dolnośląskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Adres siedziby: 50-983 Wrocław
  ul. Pretficza 9/11
 • Telefon: 0-71 360-63-00
  0-71 360-63-01
  0-71 360-63-02
  0-71 360-63-00
 • Faks: 0-71 797-56-02
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: dolnośląskie
 • wyd.odarka.pl/niezbednik-firmowy/">Niezbędnik firmowy
 • edynie w ) { var paan>Baza varWięcej kalkulatorówBaza varKALKULATORY/ul>
  Niezbędnik firmowyOch Dktek od zale.htm).sOch Dktf="http://www.podatki.egospodarka.pl/interprk-firmowy/">Niezbędnik firmowyOch Dkteurasnale.htm).sOch Dktfurasnalewww.podatki.egospodarka.pl/interprk-firmowy/">Niezbędnik firmowyh -SasnkteAmortyzacji.htm).sh
  Niezbędnik firmowy podatki.egospodarka.pl/kalkulator/podatek-dochodowy">Podatek dochodowy
 • Kilometrówka
 • Kalkulator odsetek od zaległoOch Dktf="http://www.podatki Niezbędnorów
 • Pokaż wszyn clewww.popid="right_ść
  -2.spodarka.pl/kalkulatory/">Więcej kalkulatze podatkolasaluerani"); />
 • Więcej kalkulatze podatko/searchp://wwmetttp='GET'wy jedynie wf12 pbref=Bezconentraaluerani"); /> < i ze podatky. /strong>
  Znaspodarka.pl/podatek-rsnamowy/">Niezbędnoodeks/">Kodeks/li cla">
 • wyd.odarka.pl/niezbednitrsnamowy/">Niezbędnoodeks//finynli> -ędnościoOinynli> f="http://www.podatki.egospodarka.pl/kalkulatrsnamowy/">Niezbędnoodeks//oodeks-orrnyss="print->Kodeks orrnyss="ego-nagw.podatki.egospodarka.pl/kalkulatrsnamowy/">Niezbędnoodeks//oodeks-sn vak-h 100aległoodeks sp"soprefh 100alegagw.podatki.egospodarka.pl/kalkulatrsnamowy/">Niezbędnoodeks//-rsna-ref="l valuPrsna ref="l vaagw.podatki.egospodarka.pl/kalkulatrsnamowy/">Niezbędnoodeks//oodeks-postepci -a-pieniężnych Niezbędnoodeks/">Pokaż wszyn clewww.popid="right_ść
 • egospodarka.pl/rozliczenie-roczne/pit-2016">P