eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowewielkopolskie › Urząd skarbowy Kalisz

Znajdź urząd skarbowy

Kalisz - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 62-800 Kalisz
  ul. Targowa 1
 • Zasięg terytorialny: powiat kaliski obejmujący
  gminy: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków
 • Województwo: wielkopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 26101014690004172221000000
  PIT: 23101014690004172223000000
  VAT: 73101014690004172222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 61101014690004172230000000
  doch. 11101014690004172231000000

  NBP O/O Poznań


 • Nazwa:

  Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 62-800 Kalisz
  ul. Fabryczna 1A
 • Zasięg terytorialny: miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin
  powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 36101014690007362221000000
  PIT: 33101014690007362223000000
  VAT: 83101014690007362222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 71101014690007362230000000
  doch. 21101014690007362231000000

  NBP O/O Poznań


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 62-800 Kalisz
  ul. Wrocławska 12/14
 • Zasięg terytorialny: miasto na prawach powiatu - Kalisz
 • Województwo: wielkopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 61101014690001272221000000
  PIT: 58101014690001272223000000
  VAT: 11101014690001272222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 96101014690001272230000000
  doch. 46101014690001272231000000

  NBP O/O Poznań


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. wielkopolskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

 • Adres siedziby: 61-726 Poznań
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
 • Telefon: 0-61 858-61-00
 • Faks: 0-61 852-22-24
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: wielkopolskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.