eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kiedy możliwa jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego?

Kiedy możliwa jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego?

2014-06-06 12:07

Kiedy możliwa jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego?

Jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego © Africa Studio - Fotolia.com

Mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w danym roku rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z prawa do stosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych (w tym samochodów). Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych regulują art. od 22h do 22m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeczytaj także: "Ciężarowość" samochodu osobowego w podatku dochodowym

Mały podatnik

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o PIT małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) w poprzednim roku podatkowym nie była większa niż kwota 1,2 mln EUR wyrażona w polskich złotych. Kwotę przelicza się na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP, który jest ogłaszany w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego, a także zaokrągla do 1 000 zł. W 2014 roku limit wynosi więc 5 068 000zł, w 2013 natomiast 4 922 000 zł.

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności

Za podatnika rozpoczynającego działalność uważa się natomiast, zgodnie z ust. 11, podatnika, który w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie dwóch lat (licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia) prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik wspólnik spółki niebędącej osobą prawną, albo też działalność taką prowadził jej małżonek (jeśli małżonków obowiązywała wspólnota majątkowa).

Amortyzacja jednorazowa samochodów

Amortyzację jednorazową można stosować dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Suma wartości początkowych środków trwałych zamortyzowanych jednorazowo w jednym roku nie może przekraczać równowartości 50 tys. EUR. Do tej kwoty nie należy wliczać środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł.

Wartość limitu jednorazowej amortyzacji należy przeliczać w taki sam sposób, jak limit dla małego podatnika, a zatem limit w 2014 roku wynosi 211 tys. zł, a w 2013 wynosił 205 tys. zł. Samochodów osobowych nie można amortyzować jednorazowo z uwagi na wyłączenie wprost takiej możliwości w przepisach.

fot. Africa Studio - Fotolia.com

Jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego

Mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w danym roku rozpoczęli prowadzenie działalności podatkowej mogą skorzystać z prawa do stosowania jednorazowej amortyzacji samochodu osobowego. Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych regulują art. od 22h do 22m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wliczanie samochodu w koszt

Zgodnie z art. 22d. ust. 2 ustawy o PIT samochodów osobowych, których wartość początkową nie przekracza 3,5 tys. zł, nie trzeba umieszczać w ewidencji środków trwałych (i zaliczać do środków trwałych). Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3,5 tys zł mogą zostać zaliczone w koszt jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania (art. 22d ust. 1).

Jeśli jednak wartość takiego samochodu jest wyższa niż 1,5 tys. zł, wówczas winien on być ujęty w ewidencji wyposażenia (gdy nie zostanie zaliczony do środków trwałych i ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Warto jednak wprowadzić pojazd osobowy do ewidencji środków trwałych, jeśli jest on własnością firmy. Dzięki temu nie będzie się miało obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przypadku ujęcia takiego samochodu w ewidencji środków trwałych (i zaliczenia go do takich składników majątku) podatnik będzie miał też prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji, ale wynikającej z art. 22f ust. 3 ustawy.

Odpisu jednorazowego takiego środka trwałego można tutaj dokonać w miesiącu oddania samochodu do używania, bądź w miesiącu następnym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: