eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na złe długi 2015: dłużnik w upadłości bez korekty podatku VAT

Ulga na złe długi 2015: dłużnik w upadłości bez korekty podatku VAT

2014-12-11 13:51

Ulga na złe długi 2015: dłużnik w upadłości bez korekty podatku VAT

Ulga na złe długi - zmiany w 2015 roku © Ruff - Fotolia.com

Od stycznia 2015 roku wejdą w życie kolejne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja będzie dotyczyć m.in. zasad stosowania przez przedsiębiorców tzw. ulgi na złe długi. Ustawodawca doprecyzuje obowiązujące regulacje w taki sposób, aby dopasować je do prawa unijnego, które bazuje na wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Przeczytaj także: Ulga na złe długi w VAT do Trybunału Sprawiedliwości UE

Ulga na złe długi - o co chodzi


Art. 89a-89b Ustawy o podatku od towarów i usług mówi o tzw. uldze na złe długi.

Stosując wyżej wymienioną ulgę, wierzyciel ma możliwość obniżyć podstawę opodatkowania, a co za tym idzie - podatek należny, w sytuacji, gdy nie otrzyma on zapłaty za wystawione faktury w określonym terminie. Analogicznie zobowiązuje to dłużnika do pomniejszenia odliczonego od tych zobowiązań podatku naliczonego.

Ulga na złe długi a dłużnicy pozostający w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji


W sytuacji, gdy dłużnik jest w trakcie likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego, obecne uregulowania prawne nie pozwalają mu na skorzystanie z ulgi na złe długi. Z drugiej strony, dłużnik jest zobowiązany odpowiednio skorygować wysokość podatku naliczonego. Przez takie sytuacje powstaje ogromna dysproporcja w stosowaniu wyżej wymienionej ulgi.

Zmiany, które wejdą w życie od 2015 roku będą zapisane w ustępie 1b w art. 89b. Mówi on o tym, że dłużnik nie będzie miał obowiązku korygowania wysokości podatku naliczonego jeśli:
  • na koniec miesiąca, w którym upłynie 150 dzień od dnia, w którym minął termin płatności wynikający z faktury lub umowy za daną wierzytelność, będzie w trakcie likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego.

Pozwoli to na spełnienie zasad neutralności i proporcjonalności, które uznaje prawo unijne.

fot. Ruff - Fotolia.com

Ulga na złe długi - zmiany w 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku powiązania między wierzycielem a dłużnikiem nie będą przeszkodą do odliczenia ulgi, ponieważ Ministerstwo Finansów postanowiło uchylić ten przepis.


Ulga na złe długi a podmioty powiązane


Obecnie jeśli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje powiązanie wyszczególnione w art. 32 ust. 2-4, nie ma możliwości zastosowania ulgi na złe długi. Podyktowane jest to zapisami art. 89a ust.7 ustawy o VAT. Do powiązań dyskwalifikujących wierzyciela do skorzystania z ulgi należą związki:
  • kapitałowe,
  • majątkowe,
  • rodzinne (nie tylko małżeństwo, ale również pokrewieństwo oraz powinowactwo do 2 stopnia),
  • z tytułu przysposobienia,
  • wynikające ze stosunku pracy.

Od 1 stycznia 2015 roku powiązania między wierzycielem a dłużnikiem nie będą przeszkodą do odliczenia ulgi, ponieważ Ministerstwo Finansów postanowiło uchylić ten przepis.

Ulga na złe długi - doprecyzowanie


Doprecyzowany zostanie również zapis mówiący o konieczności korekty podatku naliczonego, wynikającego z nieopłaconych w terminie zobowiązań przez podatników zwolnionych od podatku VAT, którzy w momencie odliczania byli podatnikami czynnymi. Do tej pory tacy podatnicy byli zobowiązani jedynie do zapłaty tego podatku na podstawie art. 103 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Od 2015 roku będzie na nich nałożony obowiązek złożenia jednorazowej deklaracji, tylko na potrzeby korekty.

Nowe przepisy będą obejmowały nie tylko wierzytelności, które powstały po 1 stycznia 2015 roku, ale również takie, które istniały przed wejściem zmian ustawy w życie. Dłużnik, który będąc w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji, skorygował podatek naliczony odnoszący się do nieopłaconych w terminie zobowiązań sprzed 2015 roku, będzie miał możliwość ponownej korekty według nowych zasad.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: