eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zakup alkoholu do spożycia w koszty uzyskania przychodu

Zakup alkoholu do spożycia w koszty uzyskania przychodu

2015-02-23 11:51

Zakup alkoholu do spożycia w koszty uzyskania przychodu

Alkohol © draghicich - Fotolia.com

Z kosztów uzyskania przychodu nie zostały bezwzględnie wyłączone wydatki poniesione na napoje alkoholowe i bezalkoholowe, które są zwyczajowo podawane podczas spotkań z kontrahentami i to bez względu na to, czy te odbywają się w siedzibie firmy czy poza nią. Niemniej podatnik musi powyższe odpowiednio udokumentować, przy czym dowody nie powinny się tutaj ograniczać jedynie do faktur stwierdzających wysokość poniesionych wydatków. Konieczne będą tutaj także inne dowody wskazujące na związek zakupu z uzyskiwanymi przychodami, jak też jego racjonalność i gospodarcze uzasadnienie - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12.12.2014 r. nr IBPBI/1/423-38/14/ESZ.

Przeczytaj także: Wydatki na alkohol podczas spotkań handlowych poza kosztami firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka z o.o. prowadzi działalność wydawniczą. W celu nawiązywania i prowadzenia współpracy jej pracownicy spotykają się z (także potencjalnymi) kontrahentami, dystrybutorami, autorami czy pisarzami. Spotkania takie są organizowane w siedzibie spółki bądź poza nią, np. w restauracjach (nie tylko w mieście, gdzie znajduje się siedziba wnioskodawcy ale także innych, zaproponowanych przez wskazane wyżej podmioty). Celem takich spotkań jest omawianie spraw biznesowych, propozycja współpracy jak też negocjacja jej warunków, czy omówienie (na neutralnym, sprzyjającym prowadzeniu negocjacji gruncie) planów na temat dalszej współpracy w przyszłości. W związku z tymi spotkaniami wnioskodawca będzie ponosił wydatki na zakup drobnego poczęstunku (kawa, herbata, słodycze, napoje itp.). jak i poczęstunku w formie obiadów, lunch-y czy kolacji (bądź innych zbliżonych).

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w sytuacji, gdy rachunek za spożyte w trakcie takich spotkań produkty obejmować będzie także wydatki na napoje, w tym alkoholowe (wyodrębniane odrębną pozycją), to wydatki z tego tytułu będą mogły stanowić dla niego koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

fot. draghicich - Fotolia.com

Alkohol

Z kosztów uzyskania przychodu nie zostały bezwzględnie wyłączone wydatki poniesione na napoje alkoholowe i bezalkoholowe, które są zwyczajowo podawane podczas spotkań z kontrahentami.


Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 16 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów). Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: