eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Liczenie zaliczki na podatek w 2017 r. wg skali podatkowej

Liczenie zaliczki na podatek w 2017 r. wg skali podatkowej

2017-01-02 13:37

Liczenie zaliczki na podatek w 2017 r. wg skali podatkowej

Nowe zasady liczenia zaliczki na podatek w 2017 r. © shake_pl - Fotolia.com

Sama skala podatkowa w roku 2017 jest taka sama jak w latach wcześniejszych. Zmianie uległa jednak kwota zmniejszająca podatek, która do tej pory była określona w pierwszym przedziale skali podatkowej. Dla jednych się ona podwoiła, innym została zabrana. Jak zatem w takim przypadku liczyć zaliczki na podatek w trakcie roku 2017?

Przeczytaj także: Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek

Przypomnijmy, ci - których dochody nie przekraczają 85 528 zł - płacą podatek dochodowy wg stawki 18%. Ci lepiej zarabiający od nadwyżki ponad ten limit podatek zapłacą wg stawki 32%. Na wartość zaliczki na podatek wpływa jednak nie tylko dochód (który po odliczeniach stanowi podstawę opodatkowania). Zmniejsza ją m.in. także tzw. kwota zmniejszająca podatek.

Obecnie ustawa o PIT zawiera dwie takie wartości liczbowe: 1 188 zł oraz 556,02 zł. Kwot zmniejszających jest jednak znacznie więcej i są one uzależnione od wartości uzyskanego dochodu (a mówiąc dokładniej - podstawy obliczenia podatku).
W 2017 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi:
  1. 1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
  2. 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
  3. 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Jak zatem widać - wartość tej kwoty jest zmienna. W postaci proporcji jest ona ustalana, jeżeli roczny dochód podatnika będzie wahał się w granicach pomiędzy 6,6 tys. zł a 11 tys. zł oraz 85,5 tys. zł oraz 127 tys. zł.
Podatnicy, których roczne dochody przekraczają 127 tys. zł, zostali w ogóle pozbawieni kwoty wolnej od podatku.

Tak skomplikowane zasady ustalenia kwoty wolnej od podatku są jednakże stosowane dopiero na etapie sporządzania zeznania rocznego, czyli gdy będzie już znana ostateczna podstawa opodatkowania. Przy liczeniu zaliczek na podatek w ciągu roku ustawodawca mówi natomiast, aby stosować pewne uproszczenia.
Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:
  1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie (co daje nam 46,33 zł miesięcznie);
  2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą powyższy limit - zaliczki na podatek w ogóle nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Zaliczki od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę


Jak zatem powinien zachować się płatnik przy ustalaniu i poborze zaliczki na podatek od wynagrodzeń wypłacanych w trakcie 2017 r. (z tytułu stosunku pracy; przy umowach cywilnoprawnych bowiem kwoty zmniejszającej nie stosuje się)?

Otóż ustawodawca nałożył na pracowników, których roczne dochody przekraczają próg 85,5 tys. zł, nowy obowiązek. Mianowicie aby płatnik (zgodnie z tym co zostało napisane już wyżej) nie uwzględniał u nich kwoty zmniejszającej podatek (a dokładniej mówiąc 1/12 tej kwoty w każdym miesiącu), muszą mu złożyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie.

Jeżeli oświadczenie takie w dokumentach płatnika (zakładu pracy) się nie znajdzie, ten kwotę zmniejszającą podatek przy liczeniu zaliczek od pracowniczej pensji będzie stosował tak jak do tej pory. Wówczas brakującą kwotę podatku podatnik dopłaci na etapie składania zeznania rocznego (a więc w 2018 r.).

Własna firm i najem prywatny, czyli zaliczka na podatek obliczana samodzielnie


Przedsiębiorcy naturalnie nie składają tutaj dodatkowych oświadczeń, bo komu mieliby je złożyć. Podobnie jest z rozliczającymi przychody z prywatnego najmu jak też w innych sytuacjach samoobliczania podatku wg skali podatkowej.

Niestety w przypadku tego typu przychodów często trudno określić, jaki będzie roczny dochód (ciężej aniżeli w przy wynagrodzeniu za pracę, które jest przewidywalne). Jak zatem powinien zachować się taki podatnik?

Tak samo, jak do tej pory, na co zdaje się wskazywać znowelizowany art. 44 ust. 3 ustawy o PIT (mówiący, że obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1; a więc 556,02 zł oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali). Ewentualna dopłata podatku nastąpi tutaj dopiero na etapie sporządzenia zeznania podatkowego.

Zdaniem autora możliwy tez wydaje się być pogląd, zgodnie z którym do czasu, gdy próg dochodów takiego podatnika nie przekroczy wskazanego limitu 85,5 tys. zł, kwotę wolną od podatku w wysokości 556,02 zł przy obliczaniu zaliczek na podatek powinien on stosować, zaś z chwilą przekroczenia tego dochodu można zaniechać stosowania tej kwoty. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć dopłaty podatku w rocznym PIT (jako że odpowiednio wyższa będzie zaliczka na podatek dochodowy).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: