eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy masaż i usługi fizjoterapeuty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Czy masaż i usługi fizjoterapeuty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2023-03-21 13:34

Czy masaż i usługi fizjoterapeuty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Czy masaż i usługi fizjoterapeuty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? © tyler olson - fotolia.com

Czy wydatki na usługi fizjoterapeuty oraz masażysty mogą być zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów? Powyższe rozważania były przedmiotem interpretacji indywidualnej z dnia 14.02.2023 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.870.2022.2.ZK.

Przeczytaj także: Wydatki na psa jako koszty uzyskania przychodów?

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która ze względu na specyfikę swojej branży zatrudnia głównie informatyków oraz programistów. Pracownicy branży informatycznej są w szczególności narażeni na szereg niekorzystnych dla ich zdrowia schorzeń związanych z wielogodzinnym spędzaniem czasu przez ekranem komputera. W celu przeciwdziałania potencjalnym skutkom takiej pracy oraz propagowania zdrowego stylu życia, wnioskodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu programów, mających na celu aktywizację fizyczną oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia, w tym m.in. poprzez stworzenie gabinetu fizjoterapeutycznego oraz nabycie usług masażysty oraz fizjoterapeuty.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy wydatki na:
  • zakup usług masażysty i fizjoterapeuty,
  • zakup rożnego rodzaju materiałów nisko-kosztowych wymaganych w gabinecie tego rodzaju oraz
  • na utrzymywanie przedmiotowego gabinetu m.in. czynsz oraz opłaty za media

będą mogły zostać przez niego zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów jako tzw. koszty pośrednie.

W odpowiedzi na powzięte wątpliwości organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki, z wyłączeniem wydatków wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowią koszty uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowym z przychodami. Oznacza to, że poniesione wydatki uzasadnione są z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ rezultatem ich poniesienia jest oczekiwany przez podatnika przychód oraz zabezpieczenie funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Organ wskazał na ogólne zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Taki wydatek musi spełniać następujące warunki:
  • został poniesiony przez podatnika,
  • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

fot. tyler olson - fotolia.com

Czy masaż i usługi fizjoterapeuty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Wydatki ponoszone na usługi fizjoterapeuty i masażysty, które służą pracownikom, mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów jako tzw. koszty pośrednie.Odnosząc się do stanu faktycznego organ podatkowy wskazał, że przedmiotowe programy takie jak usługi fizjoterapeuty oraz masażysty służą pracownikom, jak również pośrednio samemu pracodawcy. Zmniejszają ryzyku wypalenia zawodowego, spadku wydajności, zmniejszają poziom stresu oraz chronią pracowników przed innymi negatywnymi skutkami tego rodzaju pracy. Ze względu na wymienione aspekty przyczyniają się one pośrednio do osiąganych przez wnioskodawcę przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy wskazać należy, że wydatki ponoszone na usługi fizjoterapeuty i masażysty, wskazane materiały do gabinetu oraz bieżące jego utrzymywanie mogą zostać zaliczone przez wnioskodawcę w poczet kosztów uzyskania przychodów jako tzw. koszty pośrednie.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: