eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarboweśląskie › Urząd skarbowy Bielsko-Biała

Znajdź urząd skarbowy

Bielsko-Biała - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Śląski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 43-300 Bielsko-Biała
  ul. Warszawska 45
 • Zasięg terytorialny: miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory
  powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki
 • Województwo: śląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 72101012120059912221000000
  PIT: 69101012120059912223000000
  VAT: 22101012120059912222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 10101012120059912230000000
  doch. 57101012120059912231000000

  NBP O/O Katowice


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 43-300 Bielsko-Biała
  ul. Generała Maczka 73
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Bielsko-Biała
  część miasta leżąca na wschodnim brzegu rzeki Białej
  część powiatu bielskiego obejmująca:
  miasto Szczyrk
  gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej dzieli naturalna granica wyznaczona rzeką Białą.
 • Województwo: śląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 84101012120056562221000000
  PIT: 81101012120056562223000000
  VAT: 34101012120056562222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 22101012120056562230000000
  doch. 69101012120056562231000000

  NBP O/O Katowice


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 43-300 Bielsko-Biała
  ul. Sixta 17
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Bielsko-Biała
  część miasta leżąca na zachodnim brzegu rzeki Białej
 • Województwo: śląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 67101012120049102221000000
  PIT: 64101012120049102223000000
  VAT: 17101012120049102222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 05101012120049102230000000
  doch. 52101012120049102231000000

  NBP O/O Katowice


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. śląskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

 • Adres siedziby: 40-022, Katowice
  ul. Ks. Konstantego Damrota 25
 • Telefon: +48 (32) 207-60-00
 • Faks: +48 (32) 207-60-10
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: śląskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.