eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatki › Podatek VAT

Podatek VAT (podatek od towarów i usług)

Podatek od towarów i usług (VAT od ang. - Value Added Tax - podatek od wartości dodanej) - jest podatkiem pośrednim, obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta finalnego.

Z założenia podatek VAT miał być neutralny dla przedsiębiorców. Podatek VAT jest wliczony w cenę towaru lub usługi przez sprzedawcę, który jest opodatkowany podatkiem VAT. Podatek VAT jest płacony przez przedsiębiorców od uzyskanego obrotu (sprzedaży).

Podatek VAT został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Od 1 maja 2004 r. reguluje go jednak ustawa z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług. Zmiana ustawy regulującej podatek VAT była konieczna ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.


Stawki podatku

Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23 proc. Przy niektórych czynnościach stawka ta jest niższa, i może wynosić:

Podstawowe terminy

Czynni podatnicy VAT rozliczają podatek za okresy miesięczne bądź kwartalne. Deklaracje VAT oraz należny podatek winni przekazywać do urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu bądź kwartale (przykładowo więc w przypadku rozliczeń miesięcznych podatek i deklarację za styczeń należy przekazać do 25-go lutego, zaś w przypadku rozliczeń kwartalnych podatek i deklarację za I kwartał należy przekazać do 25-go kwietnia).

Dodatkowo podatnicy składający VAT-7D w niektórych sytuacjach są obowiązani do wpłacania zaliczek na ten podatek w trakcie kwartału.

Deklaracje VAT

Deklaracje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług:

Podatek VAT - informacje i porady:

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: