eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatki › Podatek od spadku i darowizny

Podatek od spadków i darowzin (SD)

Podatek od spadku i darowizny płacimy, gdy otrzymamy w drodze spadku lub darowizny określony majątek (w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp.). Podatek od spadku i darowizny jest podatkiem bezpośrednim i płacony jest od przyrostu majątku.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek od spadku i darowizny, jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.


Stawki podatku

W zależności od zaliczenia podatnika do poszczególnych grup podatkowych wysokość stawki podatku oraz kwoty wolnej od podatku będzie zróżnicowana. Szersze informacje w tym zakresie dostępne są na stronie "Stawki podatku od spadków i darowizn".

Podstawowe terminy

Płatnicy podatku od spadków i darowizn (a więc notariusze) są obowiązani wpłacać ten podatek na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano. W tym samym terminie składają także deklaracje na potrzeby tego podatku oraz odpisy sporządzonych aktów notarialnych.

W pozostałych przypadkach podatnicy są co do zasady obowiązani do składania zeznań w terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od spadku i darowizny - informacje i porady:

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: