eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatki › Organizacje pożytku publicznego (OPP)

Znajdź Organizację Pożytku Publicznego (OPP)

Prezentowana tutaj baza Organizacji Pożytku Publicznego, zawiera informacje o tych OPP, na rzecz których podatnicy mogą przekazać 1 proc. swojego podatku w rozliczeniach za rok 2018. Aby znaleźć interesującą Cię Organizację Pożytku Publicznego skorzystaj z wyszukiwarki poniżej lub wybierz województwo z mapy.


Baza OPP - 1% podatku

Organizacje Pożytku Publicznego według województw

OPP w wybranych miastach


Organizacje pożytku publicznego (OPP)

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych, płacący podatek liniowy lub w sposób zryczałtowany (za wyjątkiem karty podatkowej), czy też rozliczający się z zysków kapitałowych, a nawet z dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, mogą przeznaczyć 1 proc. swojego podatku należnego na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazania takiego dokonuje się poprzez wskazanie w rozliczeniu rocznym numeru KRS wybranej organizacji oraz wpisaniu przekazywanej kwoty (która nie może przekroczyć 1 proc. podatku należnego). Wskazaną w zeznaniu kwotę na konto wybranej organizacji wpłaca naczelnik urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że 1 proc. swojego podatku nie mogą przekazać ci podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem z uzyskanych dochodów za pośrednictwem płatnika (czyli przy użyciu formularza PIT-40, PIT-40A).

Baza została utworzona na podstawie elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1 % podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy.


Podstawowe zasady przekazywania 1% w zeznaniach za rok 2018:

  • podatnik wskazuje numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie wpłaca kwoty samodzielnie;
  • w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko na rzecz jednej organizacji, przy czym w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy (np. wskazać na konkretny cel). Wpisu takiego dokonuje się w polu "Informacje uzupełniające";
  • podatnik może także wyrazić zgodę na przekazanie organizacji swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o wysokości przekazanej kwoty (poprzez zaznaczenie stosownego kwadratu na zeznaniu podatkowym);
  • podatnik ma prawo przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego w korekcie zeznania podatkowego.
Advertisement

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: