eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Umorzenie środków trwałych

Kalkulator - umorzenie środków trwałych

Kalkulator oblicza wartość umorzenia środka trwałego (w ujęciu podatkowym) w zadanym okresie czasu. Umorzenie to równowartość zużycia środków trwałych korygująca ich wartość początkową (brutto) do wartości netto. Umorzenie może być liczone wg dwóch metod: liniowej lub degresywnej. Ustalenie wartości netto (a co za tym idzie i dotychczasowego umorzenia) środka trwałego jest istotne m.in. przy jego sprzedaży, kiedy to należy ustalić zysk/stratę na sprzedaży tego składnika majątku. Kalkulator ma charakter poglądowy.

liniowa degresywna

Zasada działania kalkulatora:

W celu ustalenia dotychczasowego umorzenia oraz wartości netto środka trwałego, należy podać pierwszy i ostatni miesiąc naliczenia odpisu, wartość początkową środka trwałego, stawkę amortyzacji oraz wskazać, jaką metodą dany składnik majątku jest amortyzowany: liniową bądź degresywną. W przypadku wybrania metody degresywnej konieczne jest podanie współczynnika podwyższającego, który powinien mieścić się w granicy od 1,0 do 2,0 a w skrajnych sytuacjach nawet do 3,0.

Po podaniu powyższych danych należy kliknąć przycisk "Oblicz". Po tych czynnościach kalkulator dokona stosownych obliczeń przy założonych kryteriach.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: