eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Umorzenie środków trwałych

Kalkulator - umorzenie środków trwałych

Kalkulator oblicza wartość umorzenia środka trwałego (w ujęciu podatkowym) w zadanym okresie czasu. Umorzenie to równowartość zużycia środków trwałych korygująca ich wartość początkową (brutto) do wartości netto. Umorzenie może być liczone wg dwóch metod: liniowej lub degresywnej. Ustalenie wartości netto (a co za tym idzie i dotychczasowego umorzenia) środka trwałego jest istotne m.in. przy jego sprzedaży, kiedy to należy ustalić zysk/stratę na sprzedaży tego składnika majątku. Kalkulator ma charakter poglądowy.

liniowa degresywna

Zasada działania kalkulatora:

W celu ustalenia dotychczasowego umorzenia oraz wartości netto środka trwałego, należy podać pierwszy i ostatni miesiąc naliczenia odpisu, wartość początkową środka trwałego, stawkę amortyzacji oraz wskazać, jaką metodą dany składnik majątku jest amortyzowany: liniową bądź degresywną. W przypadku wybrania metody degresywnej konieczne jest podanie współczynnika podwyższającego, który powinien mieścić się w granicy od 1,0 do 2,0 a w skrajnych sytuacjach nawet do 3,0.

Po podaniu powyższych danych należy kliknąć przycisk "Oblicz". Po tych czynnościach kalkulator dokona stosownych obliczeń przy założonych kryteriach.

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: