eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Podatek od spadku i darowizny

Podatek od spadku i darowizny

Kalkulator podatku od spadku i darowizny wylicza wysokość podatku z tytułu nabycia spadków bądź darowizn. Kalkulator ma charakter poglądowy.

zerowa grupa podatkowa
pierwsza grupa podatkowa
druga grupa podatkowa
trzecia grupa podatkowa

Zasada działania kalkulatora:

 • W polu "Podstawa obliczenia podatku" należy wskazać wartość rynkową nabytych rzeczy i praw majątkowych, po skorygowaniu o dopuszczalne ustawą zwolnienia i pomniejszenia. Od podanej kwoty będzie liczony podatek
 • Pole " Nabycie własności rzeczy nastąpiło w drodze zasiedzenia" należy zaznaczyć w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wtedy to bowiem nie mają zastosowania zwolnienia przewidziane dla poszczególnych grup podatkowych, a przy ustalaniu wysokości podatku stosuje się tylko jedną stawkę podatkową.
 • Wysokość podatku od spadków i darowizn jest co do zasady uzależniona od grupy podatkowej. Zaliczenie do danej grupy następuje wg osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Ustawodawca przewiduje 3 grupy podatkowe:
  • Grupa I - obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów
  • Grupa II - obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych
  • Grupa III - obejmuje innych nabywców.
  • Od 2007 r. istnieje także tzw. "zerowa grupa podatkowa", do której zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków podatnicy nabywający rzeczy i prawa majątkowe zaliczani do tej grupy mogą być zwolnieni z zapłaty podatku od spadków i darowizn.
  W celu prawidłowego obliczenia podatku należy wskazać jedną z powyższych grup podatkowych.
 • Dla poszczególnych grup podatkowych ustawodawca przewidział kwoty wolne od opodatkowania, do wysokości których podatek nie wystąpi. Dla celów porównawczych kalkulator przewiduje możliwość ustalenia podatku od spadków i darowizn z uwzględnieniem kwot wolnych bądź nie. Aby sprawdzić, ile wyniósłby podatek bez uwzględniania kwoty wolnej należy odznaczyć pole "Uwzględniaj kwotę wolną od podatku".
 • Pole " W ciągu 5 ostatnich lat miało miejsce inne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby" należy wypełnić, gdy sytuacja taka miała miejsce. Zgodnie bowiem z art. 9 ut. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych.
 • W celu wykonania obliczeń należy kliknąć przycisk "Oblicz". W wyniku kalkulator poda wartość podatku od spadków i darowizn.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: