eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory › Ryczałt ewidencjonowany - zaliczka na podatek

Ryczałt ewidencjonowany - zaliczka na podatek

Kalkulator ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wylicza wartość należnego ryczałtu przy podanych przez użytkownika wartościach przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami ryczałtu oraz przysługujących odliczeniach.

Kalkulator wylicza należny ryczałt za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego. Jak obliczyć ryczałt kwartalny? Wystarczy wpisać w kalkulatorze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wartości przychodów i odliczeń za poszczególne kwartały w jednym z miesięcy danego kwartału (dla porządku warto przyjąć, aby był to ostatni miesiąc takiego okresu rozliczeniowego).

Dzięki funkcji zapisu w aktówce możliwe jest zachowanie wcześniejszych obliczeń, dzięki czemu przy wyliczeniu ryczałtu za następny miesiąc bądź kwartał użytkownik nie musi ponownie wpisywać danych z poprzednich okresów danego roku podatkowego. Opcja zapisu w aktówce dostępna jest po wykonaniu obliczeń przez kalkulator.

UWAGA 1:
Polski Ład zniósł od 1 stycznia 2022 r. możliwość odliczania zapłaconej składki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami kalkulator przy liczeniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do maja 2022 r. nie odlicza od podatku wprowadzonych przez użytkownika składek zdrowotnych.

UWAGA 2:
1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja Polskiego Ładu, która pozwala przedsiębiorcom rozliczającym się ryczałtem odliczyć od przychodu połowę zapłaconej składki zdrowotnej. Kalkulator uwzględnia ten limit (połowa zapłaconej w danym miesiącu składki), w polu "składka na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w tym miesiącu" należy więc podać pełną zapłaconą w tym miesiącu kwotę składki zdrowotnej. Nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. W związku z tym, po uzupełnieniu w kalkulatorze kwot składki zdrowotnej zapłaconej w miesiącach I-V 2022, powstaje nadpłata podatku za okres od stycznia do maja 2022 r., którą kalkulator uwzględnia przy obliczaniu zaliczki za czerwiec i II kwartał 2022 r. (oraz kolejnych).

  Przychody opodatkowane wg stawek: Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne * Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne ** Należny ryczałt
I
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
II
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
III
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
IV
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
V
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
VI
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
VII
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
VIII
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
IX
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
X
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
XI
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00
XII
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12%
12.5% 14% 15%
17% 20%
0,00

Uwaga! Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

* Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone w danym okresie rozliczeniowym, nie zaś składki jedynie naliczone.

** W polu składki na ubezpieczenie zdrowotne należy podać:

  • w latach 2015 - 2021 - kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu, a nie wpłacanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS wpłacana jest bowiem składka w wysokości 9% podstawy jej naliczenia, zaś odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy naliczenia tej składki (i tę wartość należy podać).
  • od 2022 roku - kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

UWAGA 1:
Polski Ład zniósł od 1 stycznia 2022 r. możliwość odliczania zapłaconej składki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami kalkulator przy liczeniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do maja 2022 r. nie odlicza od podatku wprowadzonych przez użytkownika składek zdrowotnych.

UWAGA 2:
1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja Polskiego Ładu, która pozwala przedsiębiorcom rozliczającym się ryczałtem odliczyć od przychodu połowę zapłaconej składki zdrowotnej. Kalkulator uwzględnia ten limit (połowa zapłaconej w danym miesiącu składki), w polu "składka na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w tym miesiącu" należy więc podać pełną zapłaconą w tym miesiącu kwotę składki zdrowotnej. Nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. W związku z tym, po uzupełnieniu w kalkulatorze kwot składki zdrowotnej zapłaconej w miesiącach I-V 2022, powstaje nadpłata podatku za okres od stycznia do maja 2022 r., którą kalkulator uwzględnia przy obliczaniu zaliczki za czerwiec i II kwartał 2022 r. (oraz kolejnych).

Zasada działania kalkulatora:

  • W celu obliczenia należnego ryczałtu ewidencjonowanego za poszczególne okresy rozliczeniowe należy podać kwoty przychodu w podziale na poszczególne stawki ryczałtu oraz wartość przysługujących odliczeń. Kalkulator został przewidziany dla ustalania należnego ryczałtu za poszczególne miesiące danego roku. Stąd też wskazane wartości winny obejmować dane za miesięczne (ich sumowanie w celu dokonania niezbędnych obliczeń wykonywane jest automatycznie).
  • Aby obliczyć ryczałt kwartalny, przychody i odliczenia za dany kwartał wystarczy wpisać (dla porządku) w ostatnim miesiącu danego kwartału. Kalkulator dokona stosownych obliczeń także w przypadku wpisania takich wartości w innym dowolnym miesiącu kwartału.
  • Po kliknięciu "Oblicz" kalkulator wyliczy należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wszystkie okresy, w których ryczałt taki powinien wystąpić zgodnie z obowiązującymi zasadami liczenia podatku i wartościami podanymi przez użytkownika.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: