eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory › Ryczałt ewidencjonowany - zaliczka na podatek

Ryczałt ewidencjonowany - zaliczka na podatek

Kalkulator ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wylicza wartość należnego ryczałtu przy podanych przez użytkownika wartościach przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami ryczałtu oraz przysługujących odliczeniach.

Kalkulator wylicza należny ryczałt za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego. Jak obliczyć ryczałt kwartalny? Wystarczy wpisać w kalkulatorze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wartości przychodów i odliczeń za poszczególne kwartały w jednym z miesięcy danego kwartału (dla porządku warto przyjąć, aby był to ostatni miesiąc takiego okresu rozliczeniowego).

Dzięki funkcji zapisu w aktówce możliwe jest zachowanie wcześniejszych obliczeń, dzięki czemu przy wyliczeniu ryczałtu za następny miesiąc bądź kwartał użytkownik nie musi ponownie wpisywać danych z poprzednich okresów danego roku podatkowego. Opcja zapisu w aktówce dostępna jest po wykonaniu obliczeń przez kalkulator.

  Przychody opodatkowane wg stawek: Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne * Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne ** Należny ryczałt
I
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
II
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
III
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
IV
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
V
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
VI
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
VII
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
VIII
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
IX
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
X
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
XI
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00
XII
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
15% 17% 20%
0,00

Uwaga! Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

* Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone w danym okresie rozliczeniowym, nie zaś składki jedynie naliczone.

** W polu składki na ubezpieczenie zdrowotne należy podać kwotę składki podlegającej odliczeniu, a nie wpłacanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS wpłacana jest bowiem składka w wysokości 9% podstawy jej naliczenia, zaś odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy naliczenia tej składki (i tę wartość należy podać).

Zasada działania kalkulatora:

  • W celu obliczenia należnego ryczałtu ewidencjonowanego za poszczególne okresy rozliczeniowe należy podać kwoty przychodu w podziale na poszczególne stawki ryczałtu oraz wartość przysługujących odliczeń. Kalkulator został przewidziany dla ustalania należnego ryczałtu za poszczególne miesiące danego roku. Stąd też wskazane wartości winny obejmować dane za miesięczne (ich sumowanie w celu dokonania niezbędnych obliczeń wykonywane jest automatycznie).
  • Aby obliczyć ryczałt kwartalny, przychody i odliczenia za dany kwartał wystarczy wpisać (dla porządku) w ostatnim miesiącu danego kwartału. Kalkulator dokona stosownych obliczeń także w przypadku wpisania takich wartości w innym dowolnym miesiącu kwartału.
  • Po kliknięciu "Oblicz" kalkulator wyliczy należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wszystkie okresy, w których ryczałt taki powinien wystąpić zgodnie z obowiązującymi zasadami liczenia podatku i wartościami podanymi przez użytkownika.

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: