eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Zwrot podatku VAT w budownictwie

Kalkulator zwrotu części podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym

Kalkulator zwrotu części podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym poprzez podanie wartości brutto lub podatku VAT wynikającej z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych, wskazaniu dodatkowych warunków (czyli czy podatnik w odniesieniu do tych wydatków korzystał z ulg w podatkach dochodowych oraz czy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę) oraz podania ceny jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, oblicza kwotę podatku od towarów i usług, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych. Kalkulator na charakter poglądowy.

Obliczenia wykonaj dla stawki podatku VAT

Kwota poniesionych wydatków w związku z inwestycją, wynikająca z faktur VAT
brutto podatek VAT (22%)

Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych:

Rok złożenia pierwszego wniosku o zwrot:

Podatnik w odniesieniu do wydatków korzystał z ulg w podatku dochodowym

Inwestycja w związku z którą zostały poniesione wydatki
wymaga pozwolenia na budowę
nie wymaga pozwolenia na budowę

Zasada działania kalkulatora:

  • W polu "kwota poniesionych wydatków" należy wpisać wartość brutto poniesionych wydatków wynikających z dokumentujących je faktur VAT lub sam podatek wynikający z tych faktur, po czym należy podać, czy wpisana wartość jest kwotą brutto wynikającą z faktur czy zapłaconym podatkiem VAT.
  • Następnie należy podać cenę 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, na podstawie którego kalkulator dokona wyliczenia górnego limitu przysługujących odliczeń.
  • Kolejnym krokiem jest wskazanie, czy podatnik w odniesieniu do tych wydatków korzystał z ulg w podatku dochodowym (jeżeli tak, należy to zaznaczyć). Chodzi o odliczenia wynikające z:
    • art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm. 2)
    • art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619).
  • Należy także podać, czy realizowana inwestycja wymagała pozwolenia na budowę oraz w celu wykonania obliczeń nacisnąć przycisk "Oblicz".

W wyniku kalkulator poda maksymalną kwotę zwrotu, jaką podatnik może odzyskać oraz kwotę zwrotu, jaka przysługuje mu z faktycznie poniesionych wydatków.

Advertisement

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: