eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatki › Podatek CIT

Podatek CIT (podatek dochodowy od osób prawnych)

Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw)). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby prawne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek CIT, jest ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.


Stawki podatku

W 2015 r. osoby prawne płacą podatek CIT wg 19-proc. stawki podatku od uzyskanych dochodów.

Podstawowe terminy

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wpłacają zaliczki na podatek za okresy miesięczne bądź kwartalne. Zaliczki miesięczne należy wpłacać do 20 dnia miesiąca następnego (przykładowo zaliczkę za miesiąc styczeń należy zapłacić do 20-go lutego), zaś zaliczki kwartalne do 20 dnia pierwszego miesiąca następującego po danym kwartale (przykładowo zaliczkę za I kwartał należy zapłacić do 20-go kwietnia).

Zeznanie roczne CIT składa się w terminie 3 miesięcy licząc od końca roku podatkowego jednostki. Jeżeli ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozliczenie takie winno trafić do urzędu skarbowego do końca marca roku następnego. W tym samym terminie trzeba uregulować należny podatek.

Deklaracje CIT

Deklaracje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

Podatek CIT - informacje i porady:

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: