eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Kalkulator wynagrodzeń (płacowy)

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płacowy)

Kalkulator wylicza wartość netto wynagrodzenia pracownika oraz wysokość należnych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia społecznego płaconego przez pracownika oraz pracodawcę. Kalkulator płacowy podaje jednocześnie pełny koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę. Kalkulator poza obliczania standardowego wynagrodzenia na podstawie stosunku pracy może także obliczyć wartość wynagrodzenia netto osiąganego przez pracocwnika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło. Kalkulator ma charakter poglądowy.

Składki ZUS Składka na ub. chorobowe Składka na ub. zdrowotne

%

Zasada działania kalkulatora:

 • w polu "Rok podatkowy" należy wybrać rok, dla którego mają zostać wykonane obliczenia
 • w polu "Rodzaj umowy" należy wybrać umowę (o pracę lub zlecenie/o dzieło) jaka została zawarta z pracodawcą/pracownikiem
 • w polu "Koszty uzyskania przychodu" wybrać koszty uzyskania przychodu, jakie przysługują pracownikowi. Pracownikowi przysługują następujące koszty uzyskania przychodu:
  • umowa o pracę:
   • jeżeli zakład pracy znajduje się w miejscu zamieszkania pracownika: standardowe koszty uzyskania przychodów,
   • jeżeli zakład pracy znajduje się poza miejscem zamieszkania pracownika: podwyższone koszty uzyskania przychodów,
   • jeżeli jest to praca autorska: autorskie koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%
  • umowa zlecenie/o dzieło:
   • 50% - w przypadku praw autorskich
   • 20% - w pozostałych przypadkach
 • w polu "Ubezpieczenie wypadkowe" należy wpisać wysokość % tej składki (nie może ona być niższa niż 0,67% i wyższa niż 3,33%), przy czym ubezpieczenie to nie zawsze jest wymagane w przypadku umowy zlecenia/o dzieło
 • w przypadku umowy zlecenia/o dzieło należy zaznaczyć, czy pracownikowi opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • w polu "Wynagrodzenie brutto" należy podać wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto, dla którego zostaną wykonane obliczenia. Kliknięcie przycisku "Zastosuj do wszystkich" spowoduje przypisanie tej samej wartości w każdym miesiącu danego roku. Można także ręcznie podać wysokość wynagrodzenia oddzielnie dla każdego miesiąca
 • w celu wykonania obliczeń należy kliknąć przycisk "Oblicz"

Uwaga!

Składka na Fundusz Pracy jest obliczana pod warunkiem, że podstawą obliczenia tej składki w przeliczeniu na okres miesiąca jest co najmniej:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę
 • 80% minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy
 • 50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

Z dniem 01 stycznia 2009 r. zaczął obowiązywać art. 30 ust. 1 pkt 5a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od przychodu z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 (czyli m.in. z tytułu umowy zlecenia), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - podatek pobiera się w wysokości 17% przychodu. Kalkulator przy dokonywaniu obliczeń nie uwzględnia art. 30 ust. 1 pkt 5a) ustawy.

Uwaga! Przy dokonywaniu obliczeń w roku 2019 kalkulator przyjmuje jako pierwszą stawkę podatku liczonego wg skali podatkowej 17,75% oraz kwotę zmniejszającą podatek: rocznie - 548,30 zł, miesięcznie - 45,69 zł.
Więcej dowiesz się z naszego artykułu: Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy po zmianach »

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: