eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiFormularze › Deklaracje NIP

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo:

Deklaracje NIP

 • Deklaracja NIP-1

  Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą.
  Odkąd weszły w życie przepisy w zakresie tzw. jednego okienka, NIP-1 stał się formularzem właściwym do osób fizycznych prowadzących samodzie...

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja NIP-2

  Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

  Dodatkowe pliki związane z tym wzorem:

  Deklaracja NIP-2 (do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja NIP-3

  Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.
  Formularz przeznaczony dla osób fizycznych: nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej, wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo...

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja NIP-B

  Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.
  Formularz składa się, jeżeli na zgłoszeniu NIP-1 lub NIP-2 zabrakło miejsca do wskazania wszystkich numerów rachunków bankowych podatnika. Wskazuje się na nim także informacje o likwidacji tych rachunków.

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja NIP-C

  Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.
  Formularz składa się, jeżeli na zgłoszeniach NIP-1 lub NIP-2 zabrakło miejsca do podania wszystkich miejsc wykonywania działalności gospodarczej. Niniejszy formularz składa się także w przypadku zakończ...

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja NIP-2/A

  Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. NIP-2/A może byś składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja NIP-D

  Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2
  Formularz składają wskazane wyżej spółki w celu zgłoszenia wszystkich wspólników, a w imieniu podatkowej gr...

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja NIP-5/W

  Wniosek/informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej.
  Na podstawie niniejszego wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje tudzież informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmio...

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja NIP-7

  Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
  Deklaracja NIP-7 jest przeznaczona dla osób:
  1. Niebędących przedsiębiorcami (czyli niepodlegających wpisowi do CEIDG):
  - prowadzących działalność gospodarczą lub
  - ...

  Dodatkowe pliki związane z tym wzorem:

  Deklaracja NIP-7 (do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Formularz ZAP-3

  Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Formularz ZAP-3 z dniem 01 stycznia 2012 r. w związku ze zniesieniem numeru NIP dla większości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zastąpił NIP-3.
  Formularz ZAP-3 jest przeznaczony dla osoby fizycznej speł...

  Dodatkowe pliki związane z tym wzorem:

  Deklaracja ZAP-3 (do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja NIP-8

  Zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) w zakresie danych uzupełniających NIP-8 jest przewidziane dla podmiotów wpisanych do KRS-u w zakresie rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotne...

  Dodatkowe pliki związane z tym wzorem:

  Deklaracja NIP-8 (do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

  Kategoria: Deklaracje NIP

  Wersje do pobrania:

1

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: