eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Amortyzacja środków trwałych

Kalkulator - amortyzacja środków trwałych

Kalkulator oblicza miesięczną, kwartalną oraz roczną amortyzację środków trwałych (w ujęciu podatkowym). Amortyzacja może być liczona wg dwóch metod: liniowej lub degresywnej. Możliwe jest także obliczanie amortyzacji wg podwyższonych stawek w przypadku wykorzystywania środków trwałych w pogorszonych lub złych warunkach (w zakresie budynków i budowli oraz maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego) lub ustalanie indywidualnych stawek amortyzacji.

Amortyzacji w ujęciu podatkowym podlegają środki trwałe z grup 1-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Środki twałe o wartości początkowej do 3 500 zł można zamortyzować jednorazowo. Kalkulator ma charakter poglądowy. Założono, że rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy.

0,0%

liniowa degresywna

Zasada działania kalkulatora:

 • W polach "miesiąc i rok rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego" należy wybrać odpowiednio miesiąc i rok od którego ma zostać rozpoczęta amortyzacja danego środka trwałego.
 • Następnie należy z listy wybrać rodzaj środka trwałego, który będzie amortyzowany. Po wybraniu środka trwałego pojawi się roczna stawka amortyzacyjna zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym.
 • W polu "wartość początkowa środka trwałego w PLN" należy podać wartość początkową środka trwałego, od której będzie naliczana amortyzacja.
 • W kolejnym kroku należy podać wybraną metodę amortyzacji, tj. liniową lub degresywną. Metoda degresywna ma zastosowanie jedynie do środków trwałych mieszczących się w grupach 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz do środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. Przy wyborze metody degresywnej należy podać wartość współczynnika podwyższającego. Nie może on być niższy niż 1,01 i wyższy niż 2,0.
 • Kalkulator umożliwia także obliczenie amortyzacji wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej, która ma zastosowanie np. w przypadku używanych środków trwałych. Opcja ta może także być wykorzystana w przypadku stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych przy metodzie liniowej. Stawki te mogą być podwyższone:
  1. dla budynków i budowli używanych w warunkach:
   • pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2
   • złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4
  2. dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4
  3. dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: