eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Amortyzacja środków trwałych

Kalkulator - amortyzacja środków trwałych

Kalkulator oblicza miesięczną, kwartalną oraz roczną amortyzację środków trwałych (w ujęciu podatkowym). Amortyzacja może być liczona wg dwóch metod: liniowej lub degresywnej. Możliwe jest także obliczanie amortyzacji wg podwyższonych stawek w przypadku wykorzystywania środków trwałych w pogorszonych lub złych warunkach (w zakresie budynków i budowli oraz maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego) lub ustalanie indywidualnych stawek amortyzacji.

Amortyzacji w ujęciu podatkowym podlegają środki trwałe z grup 1-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Środki twałe o wartości początkowej do 3 500 zł można zamortyzować jednorazowo. Kalkulator ma charakter poglądowy. Założono, że rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy.

0,0%

liniowa degresywna

Zasada działania kalkulatora:

 • W polach "miesiąc i rok rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego" należy wybrać odpowiednio miesiąc i rok od którego ma zostać rozpoczęta amortyzacja danego środka trwałego.
 • Następnie należy z listy wybrać rodzaj środka trwałego, który będzie amortyzowany. Po wybraniu środka trwałego pojawi się roczna stawka amortyzacyjna zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym.
 • W polu "wartość początkowa środka trwałego w PLN" należy podać wartość początkową środka trwałego, od której będzie naliczana amortyzacja.
 • W kolejnym kroku należy podać wybraną metodę amortyzacji, tj. liniową lub degresywną. Metoda degresywna ma zastosowanie jedynie do środków trwałych mieszczących się w grupach 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz do środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. Przy wyborze metody degresywnej należy podać wartość współczynnika podwyższającego. Nie może on być niższy niż 1,01 i wyższy niż 2,0.
 • Kalkulator umożliwia także obliczenie amortyzacji wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej, która ma zastosowanie np. w przypadku używanych środków trwałych. Opcja ta może także być wykorzystana w przypadku stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych przy metodzie liniowej. Stawki te mogą być podwyższone:
  1. dla budynków i budowli używanych w warunkach:
   • pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2
   • złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4
  2. dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4
  3. dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: