eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatki › Podatek PIT

Podatek PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych)

Podatek PIT jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów. Ustawodawca przewidział także możliwość opłacania tego podatku w uproszczonej (zryczałtowanej) formie przez niektórych przedsiębiorców.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek PIT, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przepisy w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego znalazły się w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Stawki podatku PIT

Podatek dochodowy określa różne stawki podatku w zależności od tego, co jest przedmiotem opodatkowania oraz z jakiej formy opodatkowania korzysta podatnik. Może to być skala podatkowa, podatek liniowy czy ryczałt ewidencjonowany. Szczegóły zostały zamieszczone poniżej.

Podstawowe terminy

Przedsiębiorcy (jak też podatnicy opłacający podatek od najmu) wpłacają zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne lub kwartalne (kwartały kalendarzowe). Tyczy się to także podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zaliczki miesięczne należy uiszczać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zaliczka jest należna (przykładowo zaliczkę za miesiąc styczeń należy zapłacić do 20-go lutego). Zaliczki kwartalne zaś wpłaca się w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następującego po danym kwartale (przykładowo zaliczkę za I kwartał należy zapłacić do 20-go kwietnia). Wyjątkiem jest ryczałt za grudzień/IV kwartał – ten podlega wpłacie do urzędu w terminie złożenia zeznania rocznego.

We wskazanych wyżej terminach odnoszących się do okresów miesięcznych płatnicy są także obowiązani do przekazywania zaliczek na podatek dochodowy za pracowników czy też osób zatrudnionych w oparciu o inne umowy.

Natomiast osoby będące na karcie podatkowej wpłacają należny podatek w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, z tym że kartę podatkową za grudzień trzeba uregulować do 28 dnia tego miesiąca.

Osoby fizyczne muszą złożyć rozliczenia roczne oraz wpłacić należny podatek w terminie:

  • do końca stycznia następnego roku podatkowego – w przypadku opłacania ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej (tutaj składana jest tylko informacja o składkach ZUS)
  • do końca kwietnia następnego roku podatkowego – w pozostałych sytuacjach.

Deklaracje PIT

Deklaracje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

Podatek PIT - informacje i porady:

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: