eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatki › PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)

Jak sama nazwa wskazuje - podatek PCC płacimy od zawieranych czynności cywilnoprawnych. Zatem podatek PCC należy zapłacić w sytuacji, gdy zawieramy umowy kupna-sprzedaży, pożyczki i inne o podobnym charakterze. Podatek ten płatny jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Natomiast płatnicy regulują podatek PCC w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek PCC, jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Stawki podatku

W zależności od dokonanej czynności cywilnoprawnej, stawka podatku PCC może wynosić: 0,1 proc., 0,5 proc., 1 proc., 2 proc., 19 zł (zobacz: Stawki podatku PCC).

Podstawowe terminy

Płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych (a więc notariusze) są obowiązani wpłacać ten podatek na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano. W tym samym terminie składają także deklaracje na potrzeby tego podatku oraz odpisy sporządzonych aktów notarialnych.

W pozostałych przypadkach podatnicy są co do zasady obowiązani do złożenia deklaracji oraz uiszczenia podatku w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (który określany jest różnie w zależności od tego, jakiej czynności dotyczy).

Podatek PCC - informacje i porady:

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: