eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowezachodniopomorskie › Urząd skarbowy Koszalin

Znajdź urząd skarbowy

Koszalin - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 75-549 Koszalin
  ul. Moniuszki 15
 • Zasięg terytorialny: powiat koszaliński obejmujący
  gminy: Sędzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno
  powiat sławieński obejmujący:
  miasta: Darłowo, Sławno
  gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 89101015990144272221000000
  PIT: 86101015990144272223000000
  VAT: 39101015990144272222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 27101015990144272230000000
  doch. 74101015990144272231000000

  NBP O/O Szczecin


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 75-216 Koszalin
  ul. Przemysłowa 3
 • Zasięg terytorialny: miasto na prawach powiatu - Koszalin
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 67101015990190992221000000
  PIT: 64101015990190992223000000
  VAT: 17101015990190992222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 05101015990190992230000000
  doch. 52101015990190992231000000

  NBP O/O Szczecin


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. zachodniopomorskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

 • Adres siedziby: 70-525 Szczecin
  ul. Roosevelta 1,2
 • Telefon: 0-91 480-36-00
 • Faks: 0-91 480-36-56
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: zachodniopomorskie
bezpłatny program PIT 2019

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.