eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowepodlaskie › Urząd skarbowy Białystok

Znajdź urząd skarbowy

Białystok - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 15-502 Białystok
  ul. Plażowa 17
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Białystok pod nazwami: Bagnówka, Bojary, Dojlidy, Dojlidy Górne, Fasty, Halickie, Pieczurki, Pietrasze, Przemysłowa, Skorupy, Wygoda, Zagórki, Zawady
  powiat białostocki obejmujący
  gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku dzieli granica wyznaczona ulicami: gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Franciszka Kleeberga, Wasilkowską (od ul. gen. Władysława Andersa do ul. Sienkiewicza), Sienkiewicza (do ul. Warszawskiej), Warszawską, Nowowarszawską (do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego (od ul. Nowowarszawskiej), Wiadukt. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
 • Województwo: podlaskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 19101010490026002221000000
  PIT: 16101010490026002223000000
  VAT: 66101010490026002222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 54101010490026002230000000
  doch. 04101010490026002231000000

  NBP O/O Białystok


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 15-219 Białystok
  ul. Świętojańska 13
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Białystok pod nazwami: Antoniuk, Bacieczki, Bażantarnia, Biatostoczek, Dziesięciny, Marczuk, Nowe Miasto, Piaski, Starosielce, Śródmieście, Wysoki Stoczek
 • Województwo: podlaskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 95101010490071392221000000
  PIT: 92101010490071392223000000
  VAT: 45101010490071392222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 33101010490071392230000000
  doch. 80101010490071392231000000

  NBP O/O Białystok


 • Nazwa:

  Podlaski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 15-404 Białystok
  ul. Młynowa 21A
 • Zasięg terytorialny: województwo podlaskie
 • Województwo: podlaskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 35101010490042552221000000
  PIT: 32101010490042552223000000
  VAT: 82101010490042552222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 70101010490042552230000000
  doch. 20101010490042552231000000

  NBP O/O Białystok


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. podlaskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

 • Adres siedziby: 15-026 Białystok
  ul. Słonimska 1
 • Telefon: +48 (85) 869-60-18
 • Faks: +48 (85) 732-82-21
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: podlaskie
Advertisement

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.