eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarboweśląskie › Urząd skarbowy Częstochowa

Znajdź urząd skarbowy

Częstochowa - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 42-200 Częstochowa
  ul. Tkacka 3
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Częstochowa
  część wschodnia miasta
  część powiatu częstochowskiego obejmująca
  gminy: Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Rędziny
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie dzieli granica wyznaczona ulicami: - al. Wojska Polskiego, al. Niepodległości, al. Wolności, al. Tadeusza Kościuszki, Armii Krajowej, Stefana Kisielewskiego, ul. Ludową od skrzyżowania z ul. Stefana Kisielewskiego.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.
 • Województwo: śląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 06101012120016742221000000
  PIT: 03101012120016742223000000
  VAT: 53101012120016742222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 41101012120016742230000000
  doch. 88101012120016742231000000

  NBP O/O Katowice


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 42-200 Częstochowa
  ul. Rolnicza 33
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Częstochowa
  część zachodnia miasta
  część powiatu częstochowskiego obejmująca
  gminy: Blachownia, Kamienica Polska, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Starcza
 • Województwo: śląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 24101012120014142221000000
  PIT: 21101012120014142223000000
  VAT: 71101012120014142222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 59101012120014142230000000
  doch. 09101012120014142231000000

  NBP O/O Katowice


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. śląskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

 • Adres siedziby: 40-022, Katowice
  ul. Ks. Konstantego Damrota 25
 • Telefon: +48 (32) 207-60-00
 • Faks: +48 (32) 207-60-10
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: śląskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.