eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowepomorskie › Urząd skarbowy Gdańsk

Znajdź urząd skarbowy

Gdańsk - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 80-391 Gdańsk
  ul. Kołobrzeska 43
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Gdańsk pod nazwami: Niedźwiednik, Osowa, Oliwa, Przymorze, Wysoka, Zaspa, Żabianka
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dzieli granica wyznaczona ulicami:
  - od Zatoki Gdańskiej ul. Gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki, ul. J. Słowackiego do granicy administracyjnej miasta.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.
 • Województwo: pomorskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 83101011400066662221000000
  PIT: 80101011400066662223000000
  VAT: 33101011400066662222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 21101011400066662230000000
  doch. 68101011400066662231000000

  NBP O/O Gdańsk


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 80-822 Gdańsk
  ul. Rzeźnicka 54/56
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Gdańsk pod nazwami: Chełm, Kiełpino Górne, Lipce, Łostowice, Olszynka, Orunia, Przeróbka, Siedlce, Sienna Grobla, Smęgorzyno, Spbieszewo, Stogi, Suchanino, Szadótki, Śródmieście, Święty Wojciech, Ujeścisko, Zabornia
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dzieli granica wyznaczona ulicami:
  - od Zatoki Gdańskiej Kanałem Portowym, Martwą Wisłą do ul. Swojskiej, ul. Swojską, ul. Twardą, trakcją kolejową od stacji Gdańsk Nowe Szkoty do stacji Gdańsk Stocznia, częścią ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Gen. A. Giełguda, ul. Gen. A. Giełguda, ul. Powstańców Warszawskich, ul. L. Beethovena, częścią ul. F. Szuberta (od nr 77 nieparzyste do końca), ul. Rakoczego do skrzyżowania z ul. Piekarniczą, ul. Piekarniczą do skrzyżowania z ul. Myśliwską, ul. Myśliwską do ul. Kartuskiej, ul. Kartuską do granicy administracyjnej miasta.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.
 • Województwo: pomorskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 20101011400149482221000000
  PIT: 17101011400149482223000000
  VAT: 67101011400149482222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 55101011400149482230000000
  doch. 05101011400149482231000000

  NBP O/O Gdańsk


 • Nazwa:

  Pomorski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 80-749 Gdańsk
  ul. Żytnia 4/6
 • Zasięg terytorialny: województwo pomorskie
 • Województwo: pomorskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 36101011400199982221000000
  PIT: 33101011400199982223000000
  VAT: 83101011400199982222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 71101011400199982230000000
  doch. 21101011400199982231000000

  NBP O/O Gdańsk


 • Nazwa:

  Trzeci Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 80-560 Gdańsk
  ul. Żaglowa 2
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Gdańsk pod nazwami: Brzeźno, Jasień, Karczemki, Kokoszki, Letnica, Matarnia, Migowo, Nowy Port, Nowe Szkoty, Piecki, Wrzeszcz
 • Województwo: pomorskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 81101011400165352221000000
  PIT: 78101011400165352223000000
  VAT: 31101011400165352222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 19101011400165352230000000
  doch. 66101011400165352231000000

  NBP O/O Gdańsk


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. pomorskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Adres siedziby: 80-831 Gdańsk
  ul. Długa 75/76
 • Telefon: +48 (58) 300-23-00
  +48 (58) 300-23-60
 • Faks: +48 (58) 301-43-18
  +48 (58) 301-24-44
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: pomorskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.