eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarboweświętokrzyskie › Urząd skarbowy Kielce

Znajdź urząd skarbowy

Kielce - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 25-647 Kielce
  ul. Częstochowska 20
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Kielce obejmująca pozostałe ulice na zachód od ulic: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego
  część powiatu kieleckiego obejmująca
  gminy: Chęciny, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Siłkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 05101012380850102221000000
  PIT: 02101012380850102223000000
  VAT: 52101012380850102222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 40101012380850102230000000
  doch. 87101012380850102231000000

  NBP O/O Kielce


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 25-661 Kielce
  ul. Wróbla 17
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Kielce obejmująca ulice: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego i ulice na wschód od tej linii
  część powiatu kieleckiego obejmująca
  gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 29101012380803632221000000
  PIT: 26101012380803632223000000
  VAT: 76101012380803632222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 64101012380803632230000000
  doch. 14101012380803632231000000

  NBP O/O Kielce


 • Nazwa:

  Świętokrzyski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 25-324 Kielce
  ul. Sandomierska 105
 • Zasięg terytorialny: województwo świętokrzyskie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 38101012380857622221000000
  PIT: 35101012380857622223000000
  VAT: 85101012380857622222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 73101012380857622230000000
  doch. 23101012380857622231000000

  NBP O/O Kielce


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. świętokrzyskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

 • Adres siedziby: 25-561 Kielce
  ul. Witosa 78 B
 • Telefon: 0-41 34-05-102
 • Faks: 0-41 344-58-54
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: świętokrzyskie
Advertisement

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.