eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowemałopolskie › Urząd skarbowy Kraków

Znajdź urząd skarbowy

Kraków - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 31-272 Kraków
  ul. Krowoderskich Zuchów 2
 • Zasięg terytorialny: część powiatu krakowskiego obejmująca
  gminy: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Skała, Sutoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 83101012700009252221000000
  PIT: 80101012700009252223000000
  VAT: 33101012700009252222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 21101012700009252230000000
  doch. 68101012700009252231000000

  NBP O/O Kraków


 • Nazwa:

  Małopolski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 31-621 Kraków
  oś. Bohaterów Września 80
 • Zasięg terytorialny: województwo małopolskie
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 15101012700043432221000000
  PIT: 12101012700043432223000000
  VAT: 62101012700043432222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 50101012700043432230000000
  doch. 97101012700043432231000000

  NBP O/O Kraków


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 30-363 Kraków
  ul. Rzemieślnicza 5
 • Zasięg terytorialny: część powiatu krakowskiego obejmująca
  gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 25101012700046622221000000
  PIT: 22101012700046622223000000
  VAT: 72101012700046622222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 60101012700046622230000000
  doch. 10101012700046622231000000

  NBP O/O Kraków


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

 • Adres siedziby: 31-272 Kraków-Krowodrza
  ul. Krowoderskich Zuchów 2
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Bronowice, Łobzów, Zwierzyniec
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza wyznacza granica przebiegająca:
  - z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik ulicami: Pasternik, Radzikowskiego do Ronda Ofiar Katynia, Armii Krajowej do przecięcia z linią kolejową Kraków - Katowice, wzdłuż tej linii do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Warszawa,
  - z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto wzdłuż linii kolejowej Kraków - Warszawa do skrzyżowania z ul. Kamienną, Alejami Trzech Wieszczów (J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego) do mostu Dębnickiego i dalej nurtem rzeki Wisty do granicy administracyjnej miasta.
  Ulice graniczne z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza. Zachodnia strona (numery parzyste) ul. Kamiennej, al.: J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza.
  Wschodnia strona (numery nieparzyste) ul. Kamiennej, al.: J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 62101012700004202221000000
  PIT: 59101012700004202223000000
  VAT: 12101012700004202222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 97101012700004202230000000
  doch. 47101012700004202231000000

  NBP O/O Kraków


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta

 • Adres siedziby: 31-621 Kraków-Nowa Huta
  os. Bohaterów Września 80
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Bieńczyce, Grębałów, Mistrzejowice, Nowa Huta
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 32101012700004332221000000
  PIT: 29101012700004332223000000
  VAT: 79101012700004332222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 67101012700004332230000000
  doch. 17101012700004332231000000

  NBP O/O Kraków


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

 • Adres siedziby: 30-415 Kraków-Podgórze
  ul. Wadowicka 10
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Łagiewniki, Podgórze, Prokocim-Bieżanów, Swoszowice, Wola Duchacka
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze wyznacza granica przebiegająca:
  - z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta i Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: nurtem rzeki Wisły, od granicy administracyjnej miasta na wschodzie w kierunku zachodnim,
  - z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto: nurtem rzeki Wisły w kierunku zachodnim od mostu kolejowego aż do ujścia rzeki Wilgi do rzeki Wisły, dalej na południe nurtem rzeki Wilgi do skrzyżowania z ul. W. Lipińskiego, ulicami: W. Lipińskiego, Turonia, Podhalańską, Obozową do skrzyżowania z ul. Żywiecką, ul. Żywiecką do skrzyżowania z ul. Zawiłą w kierunku południowo-zachodnim, ul. Zawiłą do skrzyżowania z ul. Borkowską, dalej na południe dochodzi do szlaku kolejowego Kraków - Skawina, skręca na zachód wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z ul. Solówki, ul. Solówki do skrzyżowania z ul. Petrażyckiego i dalej na południe aż do granic administracyjnych miasta.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, z wyjątkiem ul. W. Lipińskiego i Obozowej, które objęte są zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 02101012700004462221000000
  PIT: 96101012700004462223000000
  VAT: 49101012700004462222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 37101012700004462230000000
  doch. 84101012700004462231000000

  NBP O/O Kraków


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

 • Adres siedziby: 31-272 Kraków-Prądnik
  ul. Krowoderskich Zuchów 2
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Prądnik Biały, Prądnik Czerwony
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik wyznacza granica przebiegająca:
  - z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto: linią kolejową od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Rakowicką,
  - z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: od skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza z al. Gen. Bora-Komorowskiego, ul. Akacjową do ul. M. Dzielskiego przez tereny zielone, do ogródków działkowych, przez ogródki działkowe do skrzyżowania z al. Jana Pawła II, Parkiem Lotników Polskich, ul. Czyżyńską, ul. Szenwalda do ul. Mogilskiej, ul. Mogilską do skrzyżowania z obwodnicą towarową, obwodnicą towarową do skrzyżowania z ul. Rakowicką,
  - z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta: od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Warszawa z granicą administracyjną miasta w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia z ul. Powstańców, ulicami: Reduta, F. Bohomolca, Dobrego Pasterza do al. Gen. Bora-Komorowskiego.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, z wyjątkiem ul. Mogilskiej, którą obsługuje w całości Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście.
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 92101012700046752221000000
  PIT: 89101012700046752223000000
  VAT: 42101012700046752222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 30101012700046752230000000
  doch. 77101012700046752231000000

  NBP O/O Kraków


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

 • Adres siedziby: 31-001 Kraków-Stare Miasto
  ul. Grodzka 65
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Dębniki, Stare Miasto
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto wyznacza granica przebiegająca:
  - z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście od przecięcia kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką, ulicami: Rakowicką, Lubomirskiego, Bosacką, Lubicz do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Tarnów, wzdłuż linii kolejowej do mostu na Wiśle.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 69101012700004592221000000
  PIT: 66101012700004592223000000
  VAT: 19101012700004592222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 07101012700004592230000000
  doch. 54101012700004592231000000

  NBP O/O Kraków


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

 • Adres siedziby: 31-272 Kraków-Śródmieście
  ul. Krowoderskich Zuchów 2
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Czyżyny, Grzegórzki
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście i Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta wyznacza granica przebiegająca ulicami: al. Gen. Bora-Komorowskiego, al. Gen. Andersa, ul. Braci Schindlerów, ul. F. Hynka, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Medweckiego, ul. Bieńczycką do ronda Czyżyńskiego, al. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Gen. Boruty-Spiechowicza, ul. Bpa P. Tomickiego, ul. Odmentową, ul. Podbipięty do skrzyżowania z ul. Klasztorną, ul. Klasztorną do rzeki Wisły.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście.
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 54101012700004172221000000
  PIT: 51101012700004172223000000
  VAT: 04101012700004172222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 89101012700004172230000000
  doch. 39101012700004172231000000

  NBP O/O Kraków


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. małopolskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

 • Adres siedziby: 31-007 Kraków
  ul. Wiślna 7
 • Telefon: 12-255-73-00
 • Faks: 12-422-43-86
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: małopolskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.