eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowełódzkie › Urząd skarbowy Łódź

Znajdź urząd skarbowy

Łódź - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

 • Adres siedziby: 91-222 Łódź-Bałuty
  ul. św. Teresy 105
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Łódź
  część zachodnia części miasta pod nazwą Bałuty Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty dzieli granica wyznaczona: al. Włókniarzy od skrzyżowania z ul. Drewnowską do ul. Zgierskiej, ul. Zgierską do północnej granicy miasta.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty.
 • Województwo: łódzkie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 88101013710000552221000000
  PIT: 85101013710000552223000000
  VAT: 38101013710000552222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 26101013710000552230000000
  doch. 73101013710000552231000000

  NBP O/O Łódź


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna

 • Adres siedziby: 93-578 Łódź-Górna
  ul. Wróblewskiego 10
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Łódź
  część wschodnia części miasta pod nazwą Górna
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna dzieli granica wyznaczona: al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, od skrzyżowania z ul. Zbarską, ul. Niższą do ul. Śląskiej, ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Rzgowską przy torach kolejowych, ul. Rzgowską do południowej granicy administracyjnej miasta.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna.
 • Województwo: łódzkie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 91101013710011112221000000
  PIT: 88101013710011112223000000
  VAT: 41101013710011112222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 29101013710011112230000000
  doch. 76101013710011112231000000

  NBP O/O Łódź


 • Nazwa:

  Łódzki Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 93-578 Łódź
  ul. Wróblewskiego 10A
 • Zasięg terytorialny: województwo łódzkie
 • Województwo: łódzkie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 31101013710105462221000000
  PIT: 28101013710105462223000000
  VAT: 78101013710105462222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 66101013710105462230000000
  doch. 16101013710105462231000000

  NBP O/O Łódź


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

 • Adres siedziby: 91-066 Łódź-Bałuty
  ul. Zachodnia 47
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Łódź
  część wschodnia części miasta pod nazwą Bałuty
 • Województwo: łódzkie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 21101013710000422221000000
  PIT: 18101013710000422223000000
  VAT: 68101013710000422222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 56101013710000422230000000
  doch. 06101013710000422231000000

  NBP O/O Łódź


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

 • Adres siedziby: 93-578 Łódź-Górna
  ul. Wróblewskiego 10
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Łódź
  część zachodnia części miasta pod nazwą Górna
 • Województwo: łódzkie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 36101013710000842221000000
  PIT: 33101013710000842223000000
  VAT: 83101013710000842222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 71101013710000842230000000
  doch. 21101013710000842231000000

  NBP O/O Łódź


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

 • Adres siedziby: 90-646 Łódź-Polesie
  ul. 6 Sierpnia 84/86
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Łódź
  część miasta pod nazwą Polesie
 • Województwo: łódzkie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 66101013710000712221000000
  PIT: 63101013710000712223000000
  VAT: 16101013710000712222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 04101013710000712230000000
  doch. 51101013710000712231000000

  NBP O/O Łódź


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

 • Adres siedziby: 90-019 Łódź-Śródmieście
  ul. Dowborczyków 9/11
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Łódź
  część miasta pod nazwą Śródmieście
 • Województwo: łódzkie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 58101013710000682221000000
  PIT: 55101013710000682223000000
  VAT: 08101013710000682222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 93101013710000682230000000
  doch. 43101013710000682231000000

  NBP O/O Łódź


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

 • Adres siedziby: 92-312 Łódź-Widzew
  ul. Papiernicza 7
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Łódź
  część miasta pod nazwą Widzew
  powiat łódzki wschodni obejmujący
  gminy: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
 • Województwo: łódzkie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 06101013710000972221000000
  PIT: 03101013710000972223000000
  VAT: 53101013710000972222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 41101013710000972230000000
  doch. 88101013710000972231000000

  NBP O/O Łódź


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. łódzkie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

 • Adres siedziby: 90-436, Łódź
  Al.Kościuszki 83
 • Telefon: +48 (42) 254-70-00
 • Faks: +48 (42) 254-71-01
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: łódzkie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.