eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowelubelskie › Urząd skarbowy Lublin

Znajdź urząd skarbowy

Lublin - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 20-601 Lublin
  ul. Zana 38
 • Zasięg terytorialny: powiat lubelski obejmujący:
  gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew oraz
  powiat*) łęczyński obejmujący
  gminy: Cyców, Ludwiń, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn
 • Województwo: lubelskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 40101013390091462221000000
  PIT: 37101013390091462223000000
  VAT: 87101013390091462222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 75101013390091462230000000
  doch. 25101013390091462231000000

  NBP O/O Lublin


 • Nazwa:

  Lubelski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 20-079 Lublin
  ul. Chmielna 4
 • Zasięg terytorialny: województwo lubelskie
 • Województwo: lubelskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 06101013390077512221000000
  PIT: 03101013390077512223000000
  VAT: 53101013390077512222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 41101013390077512230000000
  doch. 88101013390077512231000000

  NBP O/O Lublin


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 20-027 Lublin
  ul. Sądowa 5
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Lublin pod nazwami: Błonie, Bursaki, Centrum, Czwartek - część zachodnia do ul. Lubartowskiej, Górki, Karłowicza, Konstantynów, Lipniak, Lipińskiego, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łęgi, Moniuszki, Piastów, Poligon, Poręba, Rury Brygidkowskie, Ruta, Skarpa, Stawin, Sławinek, Szerokie, Szopena, Tatry, Węglin Południowy, Węglin, Węglin Północny, Węglinek, Wieniawa
  powiat świdnicki obejmujący:
  miasto Świdnik
  gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki
 • Województwo: lubelskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 37101013390000392221000000
  PIT: 34101013390000392223000000
  VAT: 84101013390000392222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 72101013390000392230000000
  doch. 22101013390000392231000000

  NBP O/O Lublin


 • Nazwa:

  Trzeci Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 20-016 Lublin
  ul. Narutowicza 56
 • Zasięg terytorialny: części miasta na prawach powiatu - Lublin pod nazwami: Abramowice, Bronowice Nowe, Bronowice Stare, Czwartek - część wschodnia od ul. Lubartowskiej, Dziesiąta, Dziesiąta Stara, Felin, Gtusk, Hajdów, Jakubowice, Kalinowszczyzna, Kośminek, Majdanek, 1 Maja, Ponikwoda, Rudnik, Rury Jezuickie, Rusałka, Stare Miasto, Stary Gaj, Tatary, Wrotków, Zadębie, Zemborzyce
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie dzieli granica wyznaczona: od granicy miasta linią kolejową z kierunku Dęblina do wiaduktu kolejowego na rzece Bystrzycy, nurtem rzeki Bystrzycy od wiaduktu kolejowego do mostu przy ul. Krochmalnej, ul. Krochmalną od mostu do ronda z ul. Jana Pawła II i ul. Nadbystrzycką, ul. Nadbystrzycką, ul. G. Narutowicza, pl. Wolności, ul. Bernardyńską do skrzyżowania z ul. Kozią, ul. Kozią, pl. Łokietka, ul. Lubartowską, al. Spółdzielczości Pracy do granicy administracyjnej miasta.
  Ulice graniczne i place są objęte terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
 • Województwo: lubelskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 15101013390000552221000000
  PIT: 12101013390000552223000000
  VAT: 62101013390000552222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 50101013390000552230000000
  doch. 97101013390000552231000000

  NBP O/O Lublin


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. lubelskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

 • Adres siedziby: 20-883, Lublin
  ul. Tadeusza Szeligowskiego
 • Telefon: +48 (81) 45-22-382
 • Faks: +48 (81) 45-22-306
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: lubelskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.