eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowewarmińsko-mazurskie › Urząd skarbowy Olsztyn

Znajdź urząd skarbowy

Olsztyn - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 10-950 Olsztyn
  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59
 • Zasięg terytorialny: miasto na prawach powiatu - Olsztyn
  powiat olsztyński obejmujący
  gminy: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 87101013970055002221000000
  PIT: 84101013970055002223000000
  VAT: 37101013970055002222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 25101013970055002230000000
  doch. 72101013970055002231000000

  NBP O/O Olsztyn


 • Nazwa:

  Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 10-408 Olsztyn
  ul. Lubelska 37
 • Zasięg terytorialny: województwo warmińsko-mazurskie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 22101013970029902221000000
  PIT: 19101013970029902223000000
  VAT: 69101013970029902222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 57101013970029902230000000
  doch. 07101013970029902231000000

  NBP O/O Olsztyn


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. warmińsko-mazurskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

 • Adres siedziby: 10-950 Olsztyn
  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
 • Telefon: 0-89 534-49-44
 • Faks: 0-89 534-32-20
  0-89 539-97-33
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: warmińsko-mazurskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.