eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarboweopolskie › Urząd skarbowy Opole

Znajdź urząd skarbowy

Opole - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 45-358 Opole
  ul. Cementowa 6
 • Zasięg terytorialny: powiat opolski obejmujący
  gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Proszków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa
 • Województwo: opolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 35101014010007652221000000
  PIT: 32101014010007652223000000
  VAT: 82101014010007652222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 70101014010007652230000000
  doch. 20101014010007652231000000

  NBP O/O Opole


 • Nazwa:

  Opolski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 45-331 Opole
  ul. Rejtana 3A
 • Zasięg terytorialny: województwo opolskie
 • Telefon: 77 44 20 653
 • Faks: 77 44 20 520
 • Województwo: opolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 13101014010061162221000000
  PIT: 10101014010061162223000000
  VAT: 60101014010061162222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 48101014010061162230000000
  doch. 95101014010061162231000000

  NBP O/O Opole


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 45-057 Opole
  ul. Ozimska 19
 • Zasięg terytorialny: miasto na prawach powiatu - Opole
 • Województwo: opolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 93101014010012962221000000
  PIT: 90101014010012962223000000
  VAT: 43101014010012962222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 31101014010012962230000000
  doch. 78101014010012962231000000

  NBP O/O Opole


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. opolskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Opolu

 • Adres siedziby: 45-057 Opole
  ul. Ozimska 19
 • Telefon: +48 (77) 454-00-67
 • Faks: +48 (77) 456-43-13
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: opolskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.