eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowepodkarpackie › Urząd skarbowy Rzeszów

Znajdź urząd skarbowy

Rzeszów - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 35-234 Rzeszów
  ul. Siemieńskiego 18
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Rzeszów obejmująca część północno-zachodnią miasta,
  część powiatu rzeszowskiego obejmująca
  gminy: Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Lwowską, Al. Józefa Piłsudskiego, Krakowską do ronda, W. Witosa, Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. Podkarpacką, Podkarpacką i Bieszczadzką.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.
 • Województwo: podkarpackie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 85101015280010652221000000
  PIT: 82101015280010652223000000
  VAT: 35101015280010652222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 23101015280010652230000000
  doch. 70101015280010652231000000

  NBP O/O Rzeszów


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 35-309 Rzeszów
  ul. Podwisłocze 42
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Rzeszów obejmująca część południowo-wschodnią miasta,
  część powiatu rzeszowskiego obejmująca:
  miasto Dynów
  gminy: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia, Tyczyn
 • Województwo: podkarpackie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 92101015280010072221000000
  PIT: 89101015280010072223000000
  VAT: 42101015280010072222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 30101015280010072230000000
  doch. 77101015280010072231000000

  NBP O/O Rzeszów


 • Nazwa:

  Podkarpacki Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 35-959 Rzeszów
  ul. Geodetów 1
 • Zasięg terytorialny: województwo podkarpackie
 • Województwo: podkarpackie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 45101015280020202221000000
  PIT: 42101015280020202223000000
  VAT: 92101015280020202222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 80101015280020202230000000
  doch. 30101015280020202231000000

  NBP O/O Rzeszów


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. podkarpackie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

 • Adres siedziby: 35-959 Rzeszów
  ul. Geodetów 1
 • Telefon: 0-17 850-36-00
 • Faks: 0-17 852-11-30
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: podkarpackie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.