eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowemałopolskie › Urząd skarbowy Tarnów

Znajdź urząd skarbowy

Tarnów - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 33-100 Tarnów
  Al. Solidarności 5-9B
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Tarnów obejmująca część południowo-zachodnią miasta
  część powiatu tarnowskiego obejmująca gminy: Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Klikowską, Krasińskiego, pl. T. Kościuszki, ul. G. Narutowicza, Konarskiego, Gumniską, Braci Saków.
  Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 07101012700035642221000000
  PIT: 04101012700035642223000000
  VAT: 54101012700035642222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 42101012700035642230000000
  doch. 89101012700035642231000000

  NBP O/O Kraków


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 33-100 Tarnów
  ul. Lwowska 72-96A
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Tarnów obejmująca część północno-wschodnią miasta
  część powiatu tarnowskiego obejmująca
  gminy: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn
 • Województwo: małopolskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 19101012700024532221000000
  PIT: 16101012700024532223000000
  VAT: 66101012700024532222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 54101012700024532230000000
  doch. 04101012700024532231000000

  NBP O/O Kraków


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. małopolskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

 • Adres siedziby: 31-007 Kraków
  ul. Wiślna 7
 • Telefon: 12-255-73-00
 • Faks: 12-422-43-86
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: małopolskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.